Santa Fe Group

<<< Tilbage

Kurs pr. 29.9.16: 66,50
Kursgraf over de seneste 2 år (log. scala):
Virksomhedsprofil:
ØK består af de to divisioner EAC Foods og EAC Moving & Relocation Services. EAC Foods er den største spiller i Venezuela i markedet for forarbejdet kød, og selskabet ejer og kontrollerer hele værdikæden fra produktion af foder, over svinefarme, slagtning og kødforarbejdning til markedsføring, salg og distribution. EAC Moving & Relocation Services, kendt under varemærket Santa Fe, er leverandør af ydelser inden for flytning og arkivforvaltning i Asien.

Seneste 3 briefings og profit warnings:
2017.06.09 Profit Warning:
Ledelsen i Santa Fe fastholder forventningerne til 2017
2017.03.14 Profit Warning:
Ledelsen i Santa Fe vil udvide forretningen og spare på omkostningerne i 2017
2016.11.17 Profit Warning:
Ledelsen i Santa Fe Group fastholder forventnignerne efter et forventet sløjt kvartal

Santa Fe Group
Indiakaj 20
2100 København Ø
Tel. 35 25 43 00
Fax 35 25 43 13
Homepage http://www.eac.dk
E-Mail : eac@eac.dk

Investor Forum:
Seneste indlæg i Investor Forum om dette selskab:
Det er måske også blevet FOR svært!

Bestyrelsesformand:
Henning Kruse Petersen

Direktion:
Adm. dir. Martin Thaysen, Christian Møller Laursen,

Hovedaktionærer:
Egne aktier

Aktiedata:
12348059 Aktier á DKK 70

Kalender
Årsafslutning : 31.12.16
Årsregnskabsmeddelelse : 03.03.16

Regnskabsposter:
KONCERNTAL DKK('000)20122013201420152016
Nettoomsætning1.093.289316.107338.255373.600338.600
Resultat af primær drift42.013-23.624-34.8991.800-3.700
Finansielle poster, netto4.832-16.913-2.550-3.400-2.400
Resultat af ordinær drift47.248-40.268-37.315-1.000-5.900
Ekstraordinære poster0-165.77280.537-1000
Skat22.685-537-3.6242.3004.600
Nettoresultat18.926-225.63843.893-3.400-10.500
Ordinært resultat efter skat18.926-59.866-36.644-3.300-10.500
Udbytte %0,0016,000,000,000,00
Aktiekapital115.973115.973115.973115.900115.900
Egenkapital402.416152.88696.91398.50089.000
Balance936.779711.275239.463241.300234.700
Antal medarbejdere6.6203.0112.9882.9722.792
Soliditet43,021,540,540,837,9
EPS1,5-4,8-3,0-0,3-0,9
BVPS242,992,358,559,553,8

<<< Tilbage