Santa Fe Group

<<< Tilbage

Kurs pr. 29.9.16: 66,50
Kursgraf over de seneste 2 år (log. scala):
Virksomhedsprofil:
ØK består af de to divisioner EAC Foods og EAC Moving & Relocation Services. EAC Foods er den største spiller i Venezuela i markedet for forarbejdet kød, og selskabet ejer og kontrollerer hele værdikæden fra produktion af foder, over svinefarme, slagtning og kødforarbejdning til markedsføring, salg og distribution. EAC Moving & Relocation Services, kendt under varemærket Santa Fe, er leverandør af ydelser inden for flytning og arkivforvaltning i Asien.

Seneste 3 briefings og profit warnings:
2016.11.17 Profit Warning:
Ledelsen i Santa Fe Group fastholder forventnignerne efter et forventet sløjt kvartal
2016.10.04 Profit Warning:
Santa Fe Gruppens ledelse reviderer deres forventninger til året på baggrund af Brexit og den fortsatte usikkerhed i Australien
2016.05.23 Profit Warning:
Santa Fe Gruppens ledelse forventer fortsat et EBITDA før særlige poster i niveauet EUR 13-15 mio. kr. for 2016

Santa Fe Group
Indiakaj 20
2100 København Ø
Tel. 35 25 43 00
Fax 35 25 43 13
Homepage http://www.eac.dk
E-Mail : eac@eac.dk

Investor Forum:
Seneste indlæg i Investor Forum om dette selskab:
Det er måske også blevet FOR svært!

Bestyrelsesformand:
Henning Kruse Petersen

Direktion:
Adm. dir. og CEO Martin Thaysen, Christian Møller Laursen,

Hovedaktionærer:
Egne aktier

Aktiedata:
12348059 Aktier á DKK 70

Kalender
Årsafslutning : 31.12.15
Årsregnskabsmeddelelse : 03.03.16

Regnskabsposter:
KONCERNTAL DKK('000)20112012201320142015
Nettoomsætning842.1481.093.289316.107338.255373.600
Resultat af primær drift51.94642.013-23.624-34.8991.800
Finansielle poster, netto9404.832-16.913-2.550-3.400
Resultat af ordinær drift53.15447.248-40.268-37.315-1.000
Ekstraordinære poster00-165.77280.537-100
Skat20.67122.685-537-3.6242.300
Nettoresultat21.74518.926-225.63843.893-3.400
Ordinært resultat efter skat21.74518.926-59.866-36.644-3.300
Udbytte %7,000,0016,000,000,00
Aktiekapital115.973115.973115.973115.973115.900
Egenkapital359.732402.416152.88696.91398.500
Balance818.121936.779711.275239.463241.300
Antal medarbejdere5.9136.6203.0112.9880
Soliditet44,043,021,540,540,8
EPS1,71,5-4,8-3,0-0,3
BVPS217,1242,992,358,559,5

<<< Tilbage