A.P. Møller - Mærsk

<<< Tilbage

Kurs pr. 29.9.16: 9.720,00
Kursgraf over de seneste 2 år (log. scala):
Virksomhedsprofil:
A.P. Møller - Mærsk A/S er moderselskab i koncernen, der beskæftiger ca. 120.000 medarbejdere og har kontorer i ca. 130 lande. Containerdivisionen står for driften af ca. 550 containerskibe, 50 terminaler og ca. 1,9 mio. containere, mens Tank- og offshoredivisionen driver ca. 260 øvrige skibe og olierigger. Ud over rederivirksomhed beskæftiger koncernen sig med efterforskning og produktion af olie og gas, skibsbygning, industrivirksomhed og detailhandel.

Seneste 3 briefings og profit warnings:
2016.12.02 Profit Warning:
Ledelsen i A.P Møller - Mærsk Gruppen fastholder sine forventninger for 2016
2016.11.29 Profit Warning:
Ledelsen i A.P Møller - Mærsk Gruppen fastholder sine forventninger for 2016
2016.11.02 Profit Warning:
Ledelsen i A.P Møller - Mærsk Gruppen fastholder sine forventninger for 2016
A.P. Møller - Mærsk
Esplanaden 50
1098 København K
Tel. 33 63 33 63
Fax 33 14 15 15
Homepage http://www.maersk.com
Investor Forum:
Dette selskab deltager ikke i Investor Forum.

Bestyrelsesformand:
Jim Hagemann Snabe

Direktion:
Group CEO Søren Skou, Claus V Hemmingsen, Jakob Stausholm (1.12.16)

Hovedaktionærer:
A.P. Møller Holding A/S, AP Møller og Hustrus Familiefond, Den A.P. Møllerske Støttefond, Mærsk Mc-Kinney Møller, Egne aktier

Aktiedata:
10060484 B Aktier á DKK 1000
10756378 A Aktier á DKK 1000

Kalender
Årsafslutning : 31.12.16
Årsregnskabsmeddelelse : 10.02.16

Regnskabsposter:
KONCERNTAL DKK('000)20112012201320142015
Nettoomsætning322.520.000342.058.000266.236.000285.414.000266.435.800
Resultat af primær drift49.617.00041.924.00037.886.00035.502.0000
Finansielle poster, netto-4.564.000-4.376.000-4.021.000-3.636.0000
Resultat af ordinær drift50.452.00042.517.00037.193.00014.580.0000
Ekstraordinære poster78.00016.0002.216.00017.286.0000
Skat32.447.00019.138.00018.186.00017.832.0000
Nettoresultat15.189.00021.673.00019.382.00030.090.0000
Ordinært resultat efter skat15.111.00021.657.00017.166.00014.034.0000
Udbytte %100,00120,00140,00162,000,00
Aktiekapital4.396.0004.396.0004.396.0003.985.0000
Egenkapital194.157.000208.800.000215.582.000253.350.0000
Balance402.743.000420.691.000403.296.000413.064.0000
Antal medarbejdere117.08089.56988.90900
Soliditet48,249,653,561,30,0
EPS687,6985,4781,1638,50,0
BVPS8833,39499,59808,163575,90,0

<<< Tilbage