Sydbank

<<< Tilbage

Kurs pr. 29.9.16: 201,40
Kursgraf over de seneste 2 år (log. scala):
Virksomhedsprofil:
Sydbank A/S er Danmarks 4. største bank med kerneområderne i Sønderjylland, Århus-området og Fyn. Bankens 112 danske afdelinger er fordelt på 17 regioner. Derudover består banken bl.a. af Sydbank Tyskland, Sydbank (Schweiz) AG samt specialfunktioner, herunder områderne i Sydbank Markets og Sydleasing. Købet af bankTrelleborg A/S i 2008 gav tilgang til flere afdelinger.

Seneste 3 briefings og profit warnings:
2017.08.29 Profit Warning:
Ledelsen i Sydbank forventer en basisindtjening i 2017 i niveau med basisindtjeningen i 2016
2017.03.13 Profit Warning:
Ledelsen i Sydbank udmelder forventningerne til regnskabsåret 2017 i forbindelse med årsrapporten 2016
2016.11.02 Profit Warning:
Ledelsen i Sydbank fastholder sine forventninger for 2016
Sydbank
Peberlyk 4
6200 Aabenraa
Tel. 74 36 36 36
Fax 74 36 35 36
Homepage http://www.sydbank.com
E-Mail : info@sydbank.dk

Investor Forum:
Dette selskab deltager ikke i Investor Forum.

Bestyrelsesformand:
Torben H. Nielsen

Direktion:
Adm. dir. Karen Frøsig, Jan Svarre, Bjarne Larsen

Hovedaktionærer:
Egne aktier, Silchester International, ATP

Aktiedata:
70361174 Aktier á DKK 10

Kalender
Årsafslutning : 31.12.16
Årsregnskabsmeddelelse : 01.03.17

Regnskabsposter:
KONCERNTAL DKK('000)20122013201420152016
Nettorente- og gebyrindtægter4.361.0004.165.0004.297.0004.170.0004.002.000
Resultat før omkostninger4.933.0004.665.0004.719.0004.461.0004.586.000
Omkostninger2.571.0002.635.0002.707.0002.682.0002.621.000
Ordinært driftsresultat624.000171.0001.329.0001.473.0001.869.000
Ekstraordinære poster00000
Skat157.000-16.000277.000325.000397.000
Nettoresultat467.000187.0001.052.0001.148.0001.472.000
Ordinært resultat efter skat467.000187.0001.052.0001.148.0001.472.000
Udbytte %0,000,0071,00111,2095,00
Aktiekapital742.000742.000742.000742.000722.000
Egenkapital10.033.00010.237.00011.311.00011.427.00011.757.000
Balance152.713.000147.892.000152.316.000142.742.000146.686.000
Antal medarbejdere2.1322.2312.2092.0442.037
Soliditet6,66,97,48,08,0
EPS6,32,514,215,520,2
BVPS135,2138,0152,4154,0162,8

<<< Tilbage