Kreditbanken

<<< Tilbage

Kurs pr. 29.9.16: 2.200,00
Kursgraf over de seneste 2 år (log. scala):
Virksomhedsprofil:
Kreditbanken er hjemmehørende i Aabenraa, hvor den driver bankvirksomhed under navnet Aabenraa Kreditbank. Der drives endvidere bankforretning under navnet Sønderborg Kreditbank fra filialen i Sønderborg samt under navnet Haderslev Kreditbank fra filialen i Haderslev. Banken har som målsætning at kunne opfylde lokalsamfundets behov for bankforretninger.

Seneste 3 briefings og profit warnings:
2017.08.10 Profit Warning:
Ledelsen i Kreditbanken forventer nu et resultat for 2017 i nievauet 55-65 mio. kr.
2017.05.12 Profit Warning:
Ledelsen i Kreditbanken fastholder forventningerne til 2017
2017.02.27 Profit Warning:
Ledelsen i Kreditbanken udmelder forventningern til regnskabsåret 2017 i forbindelse med årsrapporten 2016
Kreditbanken
H.P. Hanssens Gade 17
6200 Aabenraa
Tel. 73 33 17 00
Fax 73 33 17 17
Homepage http://www.kreditbanken.dk
E-Mail : aab@kreditbanken.dk

Investor Forum:
Dette selskab deltager ikke i Investor Forum.

Bestyrelsesformand:
Ulrich Jansen

Direktion:
Bankdirektør Lars Frank Jensen, Torben Silberbauer,

Hovedaktionærer:
Sangostop A/S, Johann Peter Jessen, Michael Jebsen Fonden, Egne aktier

Aktiedata:
168200 Aktier á DKK 100

Kalender
Årsafslutning : 31.12.16
Årsregnskabsmeddelelse : 22.02.17

Regnskabsposter:
KONCERNTAL DKK('000)20122013201420152016
Nettorente- og gebyrindtægter144.785140.716140.182149.874152.583
Resultat før omkostninger149.431144.820149.807154.046164.413
Omkostninger72.22477.51179.92984.64585.817
Ordinært driftsresultat15.17315.86027.81930.70943.220
Ekstraordinære poster00000
Skat4.0243.3114.9676.6679.571
Nettoresultat11.14912.54922.85224.0420
Ordinært resultat efter skat11.14912.54922.85224.04233.649
Udbytte %20,0020,0025,0025,0025,00
Aktiekapital17.82017.82017.82017.82016.820
Egenkapital400.506409.683429.399433.993463.120
Balance2.352.1902.392.7192.513.0302.766.7542.807.359
Antal medarbejdere6569687173
Soliditet17,017,117,115,716,5
EPS62,670,4128,2134,9194,5
BVPS2247,52299,02409,62435,42753,4

<<< Tilbage