Kreditbanken

<<< Tilbage

Kurs pr. 29.9.16: 2.200,00
Kursgraf over de seneste 2 år (log. scala):
Virksomhedsprofil:
Kreditbanken er hjemmehørende i Aabenraa, hvor den driver bankvirksomhed under navnet Aabenraa Kreditbank. Der drives endvidere bankforretning under navnet Sønderborg Kreditbank fra filialen i Sønderborg samt under navnet Haderslev Kreditbank fra filialen i Haderslev. Banken har som målsætning at kunne opfylde lokalsamfundets behov for bankforretninger.

Seneste 3 briefings og profit warnings:
2016.11.17 Profit Warning:
Kreditbanken opjusterer efter flot kundetilgang og øgede kursreguleringer
2016.08.19 Profit Warning:
Kreditbanken realiserer pænt resultat i 1. halvår 2016 og fastholder sine forventinger for året
2016.05.05 Profit Warning:
Kreditbankens ledelse forventer fortsat et resultat før skat på 23-33 mio. kr. for 2016
Kreditbanken
H.P. Hanssens Gade 17
6200 Aabenraa
Tel. 73 33 17 00
Fax 73 33 17 17
Homepage http://www.kreditbanken.dk
E-Mail : aab@kreditbanken.dk

Investor Forum:
Dette selskab deltager ikke i Investor Forum.

Bestyrelsesformand:
Ulrich Jansen

Direktion:
Bankdirektør Lars Frank Jensen, ,

Hovedaktionærer:
Sangostop A/S, Johann Peter Jessen, Michael Jebsen Fonden, Egne aktier

Aktiedata:
168200 Aktier á DKK 100

Kalender
Årsafslutning : 31.12.16
Årsregnskabsmeddelelse : 23.02.16

Regnskabsposter:
KONCERNTAL DKK('000)20112012201320142015
Nettorente- og gebyrindtægter133.995144.785140.716140.182149.874
Resultat før omkostninger140.036149.431144.820149.807154.046
Omkostninger72.42472.22477.51179.92984.645
Ordinært driftsresultat14.25415.17315.86027.81930.709
Ekstraordinære poster00000
Skat3.6274.0243.3114.9676.667
Nettoresultat10.62711.14912.54922.85224.042
Ordinært resultat efter skat10.62711.14912.54922.85224.042
Udbytte %20,0020,0020,0025,0025,00
Aktiekapital17.82017.82017.82017.82017.820
Egenkapital391.013400.506409.683429.399433.993
Balance2.291.4082.352.1902.392.7192.513.0302.766.754
Antal medarbejdere6465696871
Soliditet17,117,017,117,115,7
EPS59,662,670,4128,2134,9
BVPS2194,22247,52299,02409,62435,4

<<< Tilbage