Vestjysk Bank

<<< Tilbage

Kurs pr. 29.9.16: 9,15
Kursgraf over de seneste 2 år (log. scala):
Virksomhedsprofil:
vestjyskBANK er et full-service pengeinstitut med hovedkontor i Lemvig og afdelinger i 24 byer i Jylland og på Fyn. Dertil kommer Fjernkundekonceptet, som har resten af landet som sit markedsområde. Banken har ca. 110.000 privatkunder og ca. 10.000 erhvervskunder.

Seneste 3 briefings og profit warnings:
2017.01.30 Profit Warning:
Ledelsen i Vestjysk Bank opjusterer basisresultatet for 2016
2016.11.23 Profit Warning:
Ledelsen i Vestjysk Bank opjusterer basisresultatet for 2016
2016.08.25 Profit Warning:
Vestjysk Banks ledelse forventer et basisresultat før nedskrivninger i niveauet 350-400 mio. kr. for 2016 som for 2015
Vestjysk Bank
Torvet 4-5
7620 Lemvig
Tel. 96 63 07 77
Fax 96 63 07 00
Homepage http://www.vestjyskbank.dk
Investor Forum:
Dette selskab deltager ikke i Investor Forum.

Bestyrelsesformand:
Vagn Thorsager

Direktion:
Adm. bankdirektør Jan Ulsø Madsen, Michael Nelander Petersen,

Hovedaktionærer:
Den Danske Stat

Aktiedata:
151008121 Aktier á DKK 1

Kalender
Årsafslutning : 31.12.15
Årsregnskabsmeddelelse : 25.02.16

Regnskabsposter:
KONCERNTAL DKK('000)20112012201320142015
Nettorente- og gebyrindtægter1.085.3401.176.2781.088.004992.696951.222
Resultat før omkostninger1.066.6321.282.1311.234.3081.053.167988.851
Omkostninger640.539916.492603.320560.116568.845
Ordinært driftsresultat-558.776-1.149.116-442.373-190.59549.944
Ekstraordinære poster00000
Skat-136.140299.40800521
Nettoresultat-422.636-1.448.524-442.373-190.59549.423
Ordinært resultat efter skat-422.636-1.448.524-442.373-190.59549.423
Udbytte %0,000,000,000,000,00
Aktiekapital125.000612.88985.982151.008151.008
Egenkapital1.733.337991.655887.0191.287.1421.403.734
Balance29.280.19932.765.47726.112.23721.803.56221.114.056
Antal medarbejdere615621563523473
Soliditet5,93,03,45,96,6
EPS-18,1-28,8-6,8-1,30,3
BVPS74,216,210,38,59,3

<<< Tilbage