Hvidbjerg Bank

<<< Tilbage

Kurs pr. 29.9.16: 40,50
Kursgraf over de seneste 2 år (log. scala):
Virksomhedsprofil:
Hvidbjerg Bank driver bankvirksomhed. Bankens markedsområde dækker området fra Thisted i nord til Holstebro i syd. Banken har udover hovedsædet i Hvidbjerg afdelinger i Humlum, Struer, Jegindø og Viborg. Aksel Jensen og Steen Larsen ejer begge mere end 5% af den samlede aktiekapital.

Seneste 3 briefings og profit warnings:
2017.08.15 Profit Warning:
Ledelsen i Hvidbjerg Bank fastholder forventningerne til helåret 2017
2017.05.12 Profit Warning:
Ledelsen i Hvidbjerg Bank fastholder forventningerne til helåret 2017
2017.03.07 Profit Warning:
Ledelsen i Hvidbjerg Bank udmelder forventninger til regnskabsåret 2017 i forbindelse med årsrapporten 2016
Hvidbjerg Bank
Østergade 2, Hvidbjerg
7790 Thyholm
Tel. 97 87 13 00
Fax 97 87 16 83
Homepage http://www.hvidbjergbank.dk
E-Mail : post@hvidbjergbank.dk

Investor Forum:
Dette selskab deltager ikke i Investor Forum.

Bestyrelsesformand:
Knud Steffensen

Direktion:
Bankdirektør Jens Osgaard, ,

Hovedaktionærer:
Sparekassen Thy, Sparekassen Vendsyssel, Chris Kjeld Christensen, Egne aktier

Aktiedata:
1680158 Aktier á DKK 20

Kalender
Årsafslutning : 31.12.15
Årsregnskabsmeddelelse : 28.02.17

Regnskabsposter:
KONCERNTAL DKK('000)20122013201420152016
Nettorente- og gebyrindtægter60.04463.26960.79465.79067.517
Resultat før omkostninger60.83066.07064.16466.71867.937
Omkostninger48.50246.66446.84247.98548.301
Ordinært driftsresultat-10.908-7.6398.35814.00814.701
Ekstraordinære poster00000
Skat-2.64200-3.5423.281
Nettoresultat-8.266-7.6398.35817.55011.420
Ordinært resultat efter skat-8.266-7.6398.35817.55011.420
Udbytte %0,000,000,000,000,00
Aktiekapital33.60333.60633.60333.60333.603
Egenkapital80.28468.54476.890111.170121.004
Balance993.199912.530939.517954.5941.033.469
Antal medarbejdere4444424242
Soliditet8,17,58,211,611,7
EPS-6,4-4,55,010,46,8
BVPS47,840,845,866,272,0

<<< Tilbage