Luxor

<<< Tilbage

Kurs pr. 29.9.16: 335,00
Kursgraf over de seneste 2 år (log. scala):
Virksomhedsprofil:
Luxor A/S er et investeringsselskab med det formål at foretage finansielle anlægsinvesteringer med egen samt fremmed kapital. Hovedaktiviteterne er fordelt på henholdsvis pantebreve, aktier, obligationer og ejendomme. Selskabet har som målsætning at opnå en langsigtet formuetilvækst med et afkast, der over en længere årrække overstiger det generelle markedsafkast og altid med særlig hensyntagen til investeringsrisikoen.

Seneste 3 briefings og profit warnings:
2017.08.30 Profit Warning:
Ledelsen i Luxor opjusterer forventningerne til basisindtjeningen for regnskabsåret 2017
2017.06.12 Profit Warning:
Luxors ledelse forventer fortsat en basisindtjening i niveauet 24 mio. kr. for regnskabsåret 2016/17
2017.05.30 Profit Warning:
Luxors ledelse forventer fortsat en basisindtjening i niveauet 24 mio. kr. for regnskabsåret 2016/17
Luxor
Frederiksborggade 50
1360 København K
Tel. 33 32 50 15
Fax 33 12 41 70
Homepage http://www.luxor.dk
E-Mail : luxor@luxor.dk

Investor Forum:
Dette selskab deltager ikke i Investor Forum.

Bestyrelsesformand:
Casper Moltke

Direktion:
Adm. dir. Jannik Rolf Larsen, ,

Hovedaktionærer:
A. Rolf Larsen Holding S.A.

Aktiedata:
825000 B Aktier á DKK 100
175000 A Aktier á DKK 100

Kalender
Årsafslutning : 30.09.16
Årsregnskabsmeddelelse : 19.12.16

Regnskabsposter:
KONCERNTAL DKK('000)2011/122012/132013/142014/152015/16
Renteindtægter, netto26.33128.6349.26412.57327.730
Diverse driftsindtægter-6.58323.89825.34100
Drifts/adm.omkostninger10.0849.23410.04710.36910.306
Værdireg. & avancer62-2230-138-94
Ekstraordinære poster00000
Skat-6164.0843.910-1.7027.012
Nettoresultat1.06710.32911.149-8.48522.059
Ordinært resultat efter skat1.06710.32911.149-8.48522.059
Udbytte %0,006,0050,0020,0025,00
Aktiekapital100.000100.000100.000100.000100.000
Egenkapital397.299407.628412.7770356.351
Balance782.147797.153888.2020868.600
Antal medarbejdere1010101011
Soliditet50,851,146,50,041,0
EPS1,110,311,1-8,522,1
BVPS397,3407,6412,80,0356,4

<<< Tilbage