Alm. Brand

<<< Tilbage

Kurs pr. 29.9.16: 50,50
Kursgraf over de seneste 2 år (log. scala):
Virksomhedsprofil:
Alm. Brand A/S er en finansiel koncern bestående af et børsnoteret holdingselskab med en række datterselskaber. Koncernen driver virksomhed inden for skadeforsikring, bankvirksomhed samt liv- og pensionsforsikring. Reassuranceselskabet Copenhagen Re er under afvikling. Alm. Brand beskæftiger ca. 900 medarbejdere ved hovedkontoret og de øvrige ca. 900 på koncernens kontorer og filialer over hele Danmark.

Seneste 3 briefings og profit warnings:
2017.06.09 Profit Warning:
Ledelseb i Alm. Brand opjusterer forventningerne til 2017
2017.03.14 Profit Warning:
"Alm. Brands ledelse forventnger et resultat før skat på 450-550 mio. kr. i 2017
2016.11.16 Profit Warning:
Ledelsen i Alm. Brand opjusterer efter et Q3 med færre erstatninger til vejrskader
Alm. Brand
Midtermolen 7
2100 København Ø
Tel. 35 47 47 47
Fax 35 47 35 47
Homepage http://www.almbrand.dk
E-Mail : almbrand@almbrand.dk

Investor Forum:
Dette selskab deltager ikke i Investor Forum.

Bestyrelsesformand:
Jørgen H. Mikkelsen

Direktion:
Adm. dir. Søren Boe Mortensen, Rasmus Werner Nielsen (CFO),

Hovedaktionærer:
Alm. Brand af 1792 fmba, Egne aktier

Aktiedata:
173500000 Aktier á DKK 10

Kalender
Årsafslutning : 31.12.16
Årsregnskabsmeddelelse : 02.03.16

Regnskabsposter:
KONCERNTAL DKK('000)20122013201420152016
Bruttopræmieindtægter7.347.0007.358.0007.638.0007.578.0007.494.000
Teknisk resultat, skade823.000642.000744.000964.000896.000
Teknisk resultat, liv78.00083.00074.00080.00071.000
Investeringsafkast e.a.00000
Ekstraordinære poster0028.00000
Skat94.000159.00053.000123.000204.000
Nettoresultat286.000196.000356.000529.000763.000
Ordinært resultat efter skat286.000196.000328.000529.000763.000
Udbytte %0,000,005,000,0016,00
Aktiekapital1.735.0001.735.0001.735.0001.735.0001.735.000
Egenkapital4.369.0004.532.0004.847.0005.232.0005.200.000
Balance42.559.00039.580.00039.118.00035.083.00034.859.000
Antal medarbejdere1.5921.5851.5901.5571.572
Soliditet10,311,512,414,914,9
EPS1,61,11,93,04,4
BVPS25,226,127,930,230,0

<<< Tilbage