ISS

<<< Tilbage

Kurs pr. 29.9.16: 275,10
Kursgraf over de seneste 2 år (log. scala):
Virksomhedsprofil:
ISS er blandt verdens største Facility Services virksomheder og er markedsleder i Europa, men aktiviteterne er globale. Integrated Facility Services (IFS) udgjorde 26% af koncernens omsætning i 2013, mens multi services og single service bidrager med hhv. 17% og 57% af omsætningen. I 2013 var der mere end 530.000 medarbejdere i koncernen.

Seneste 3 briefings og profit warnings:
2017.02.27 Profit Warning:
ISS' ledelsen præsenterer de finansielle forventnigner for 2017
2016.11.02 Profit Warning:
ISS præciserer sine forventninger for helåret
2016.09.29 Profit Warning:
Ledelsen i ISS foretager en beskeden opjustering

ISS
Bredgade 30
1260 København K
Tel. 38 17 00 00
Fax 38 17 00 11
Homepage http://www.issworld.com
E-Mail : info@group.issworld.com

Investor Forum:
Seneste indlæg i Investor Forum om dette selskab:
Ikke hvis du er langsigtet investor

Bestyrelsesformand:
Lord Allen of Kensington

Direktion:
Koncernchef Jeff Gravenhorst, Pierre-Francius Riolacci ,

Hovedaktionærer:
Artisan Partners Limited Partnership, KIRKBI Invest, Greenlight Capital, Inc., Egne aktier, Ontario Teachers Pension Plan, Longview Partners LLP, FS Invest II S.à r.l., BlackRock, Inc.

Aktiedata:
185668226 Ordinære á DKK 1

Kalender
Årsafslutning : 31.12.16
Årsregnskabsmeddelelse : 02.03.16

Regnskabsposter:
KONCERNTAL DKK('000)20122013201420152016
Nettoomsætning79.454.00078.459.00074.105.00079.579.00079.137.000
Resultat af primær drift3.039.0002.563.0002.954.0003.828.0003.583.000
Finansielle poster, netto-2.718.000-2.276.000-1.296.000-709.000-486.000
Resultat af ordinær drift325.000293.0001.658.0003.119.0003.097.000
Ekstraordinære poster00000
Skat769.000690.000644.000901.000877.000
Nettoresultat-447.000-399.0001.011.0002.211.0002.216.000
Ordinært resultat efter skat-447.000-399.0001.011.0002.211.0002.216.000
Udbytte %0,000,00674,00492,001.131,00
Aktiekapital100.000100.000135.000185.000185.000
Egenkapital5.013.0004.237.00012.910.00014.504.00013.920.000
Balance53.912.00048.576.00046.734.00049.285.00048.782.000
Antal medarbejdere536.731533.792522.258509.232498.708
Soliditet9,38,727,629,428,5
EPS0,00,06,811,911,9
BVPS5013,04237,095,678,475,2

<<< Tilbage