UIE

<<< Tilbage

Kurs pr. 29.9.16: 1.227,00
Kursgraf over de seneste 2 år (log. scala):
Virksomhedsprofil:
United International Enterprises Ltd. (UIE) har som formål, at investere i virksomheder beskæftiget inden for produktion, forarbejdning og distribution af råvarer. Investeringerne er koncentreret omkring vegetabilsk olie, især palmeolie fra Asien, samt globale aktiviteter inden for forædling af spiseolier. UIEs to vigtigste investeringsobjekter er Aarhus Karlshamn AB og United Plantations Berhad.

Seneste 3 briefings og profit warnings:
2017.08.21 Profit Warning:
Ledelsen i UIE forventer et højere nettoresultat for 2017, der er højere end nettoresultatet i 2016
2017.03.17 Profit Warning:
UIE's ledelse forventer et nettoresultat i 2017 der er på niveau med 2016
2016.11.22 Profit Warning:
UIE kan kun give meget generelle forudsætninger for forventningerne til 2016
UIE
Repræsentantionskontor, H.C. Andersens Boulevard 49,3
1553 København V
Tel. 33 93 33 30
Fax 33 93 33 31
Homepage http://www.uie.dk
E-Mail : uie@plantations.biz

Investor Forum:
Dette selskab deltager ikke i Investor Forum.

Bestyrelsesformand:
Carl Bek-Nielsen

Direktion:
Adm. direktør Ulrik Juul Østergaard, ,

Hovedaktionærer:
Brothers Holding Ltd., Kapitalforeningen BLS Invest, Egne aktier

Aktiedata:
3555575 Aktier á USD 10

Kalender
Årsafslutning : 31.12.16
Årsregnskabsmeddelelse : 06.03.17

Regnskabsposter:
KONCERNTAL USD('000)20122013201420152016
Nettoomsætning00311.253259.093296.409
Resultat af primær drift-2.674-2.91994.56788.20886.071
Finansielle poster, netto1705345.43232.4596.268
Resultat af ordinær drift150.124123.498100.512118.99093.162
Ekstraordinære poster00009.948
Skat3226222.78121.23020.906
Nettoresultat150.092123.23677.73197.76082.204
Ordinært resultat efter skat150.092123.23677.73197.76072.256
Udbytte %63,0069,0061,0040,0030,00
Aktiekapital51.43343.00035.55635.55635.556
Egenkapital559.557568.343515.537498.7850
Balance560.286569.444934.338862.008874.957
Antal medarbejdere007.2926.6355.933
Soliditet99,999,855,257,90,0
EPS29,526,817,127,520,3
BVPS108,8132,2145,0140,30,0

<<< Tilbage