UIE

<<< Tilbage

Kurs pr. 29.9.16: 1.227,00
Kursgraf over de seneste 2 år (log. scala):
Virksomhedsprofil:
United International Enterprises Ltd. (UIE) har som formål, at investere i virksomheder beskæftiget inden for produktion, forarbejdning og distribution af råvarer. Investeringerne er koncentreret omkring vegetabilsk olie, især palmeolie fra Asien, samt globale aktiviteter inden for forædling af spiseolier. UIEs to vigtigste investeringsobjekter er Aarhus Karlshamn AB og United Plantations Berhad.

Seneste 3 briefings og profit warnings:
2016.11.22 Profit Warning:
UIE kan kun give meget generelle forudsætninger for forventningerne til 2016
2016.08.23 Profit Warning:
UIE venter et markant lavere nettoresultat i 2016 end det opnåede nettoresultat for 2015
2016.05.26 Profit Warning:
UIE venter fortsat et markant lavere nettoresultat i 2016 end det opnåede nettoresultat for 2015
UIE
Repræsentantionskontor, H.C. Andersens Boulevard 49,3
1553 København V
Tel. 33 93 33 30
Fax 33 93 33 31
Homepage http://www.uie.dk
E-Mail : uie@plantations.biz

Investor Forum:
Dette selskab deltager ikke i Investor Forum.

Bestyrelsesformand:
Carl Bek-Nielsen

Direktion:
Adm. direktør Ulrik Juul Østergaard, ,

Hovedaktionærer:
Brothers Holding Ltd., Egne aktier

Aktiedata:
3555575 Aktier á USD 10

Kalender
Årsafslutning : 31.12.15
Årsregnskabsmeddelelse : 16.03.16

Regnskabsposter:
KONCERNTAL USD('000)20112012201320142015
Nettoomsætning000311.253259.093
Resultat af primær drift-8.444-2.674-2.91994.56788.208
Finansielle poster, netto-5101705345.43232.459
Resultat af ordinær drift62.502150.124123.498100.512118.990
Ekstraordinære poster00000
Skat1883226222.78121.230
Nettoresultat62.314150.092123.23677.73197.760
Ordinært resultat efter skat62.314150.092123.23677.73197.760
Udbytte %10,0063,0069,0061,0040,00
Aktiekapital51.43351.43343.00035.55635.556
Egenkapital454.609559.557568.343515.537498.785
Balance455.311560.286569.444934.338862.008
Antal medarbejdere0007.2926.635
Soliditet99,899,999,855,257,9
EPS12,129,526,817,127,5
BVPS88,4108,8132,2145,0140,3

<<< Tilbage