Danske Bank

<<< Tilbage

Kurs pr. 29.9.16: 193,40
Kursgraf over de seneste 2 år (log. scala):
Virksomhedsprofil:
Danske Bank A/S er moderselskab i en af de største finansielle virksomheder i Nordeuropa målt på totale aktiver. Bankaktiviteterne drives bl.a. gennem 373 filialer i Danmark og egne selskaber i Scandinavien, Irland, og Baltikum. Datterselskaberne Danica Pension og Realkredit Danmark står for forsikrings- og realkreditaktiviteterne. Danske Markets er ansvarlig for aktiviteterne på de finansielle markeder.

Seneste 3 briefings og profit warnings:
2017.02.15 Profit Warning:
Ledelsen i Danske Bank udmelder forventninger til regnskabsåret 2017 i forbindelse med årsrapporten for 2016
2016.11.03 Profit Warning:
Ledelsen i Danske Bankopjusterer forventningerne for helåret efter højere handelsbetingelser
2016.08.04 Profit Warning:
Danske Banks ledelse forventer fortsat et resultat efter skat for 2016 på niveau med 2015
Danske Bank
Holmens Kanal 2 - 12
1092 København K
Tel. 33 44 00 00
Fax 39 18 58 73
Homepage http://www.danskebank.dk
Investor Forum:
Dette selskab deltager ikke i Investor Forum.

Bestyrelsesformand:
Ole Andersen

Direktion:
Bankdirektør Thomas F. Borgen, Jacob Aarup-Andersen,, Tonny Thierry Andersen

Hovedaktionærer:
AP Møller og Hustrus Fond til almene formål, BlackRock, Inc., Egne aktier, Cevian Capital, Foreningen RealDanmark

Aktiedata:
936827722 Aktier á DKK 10

Kalender
Årsafslutning : 31.12.15
Årsregnskabsmeddelelse : 02.02.17

Regnskabsposter:
KONCERNTAL DKK('000)20122013201420152016
Nettorente- og gebyrindtægter43.236.00041.222.00044.421.00044.012.00042.476.000
Resultat før omkostninger80.280.00073.812.00079.319.00072.954.00087.505.000
Omkostninger28.266.00026.795.00034.742.00024.785.00024.647.000
Ordinært driftsresultat8.568.00010.059.0007.835.00017.762.00025.357.000
Ekstraordinære poster00000
Skat3.819.0002.944.0003.989.0004.639.0005.500.000
Nettoresultat4.745.0007.115.0003.846.00013.123.00019.858.000
Ordinært resultat efter skat4.745.0007.115.0003.846.00013.123.00019.858.000
Udbytte %0,0020,0055,0080,0045,00
Aktiekapital10.086.00010.086.00010.086.00010.086.0009.837.000
Egenkapital138.230.000145.657.000153.118.000160.830.000166.615.000
Balance3.485.181.0003.227.057.0003.453.014.0003.292.878.0003.483.670.000
Antal medarbejdere20.30819.12218.47819.04919.303
Soliditet4,04,54,44,94,8
EPS5,07,13,813,020,0
BVPS137,1144,4151,8159,5169,4

<<< Tilbage