H. Lundbeck

<<< Tilbage

Kurs pr. 29.9.16: 217,10
Kursgraf over de seneste 2 år (log. scala):
Virksomhedsprofil:
H. Lundbeck er Danmarks næststørste pharmaseutiske virksomhed. Den udvikler, producerer og sælger lægemidler til behandling af sygdomme i centralnervesystemet. Disse inddeles i to hovedgrupper: psykiske sygdomme og neurologiske sygdomme. Antidepressionsmidlet Cipralex/Lexapro står for ca. 2/3 af koncernomsætningen. I tillæg har H. Lundbeck en række egne og in-licentierede produkter i pipelinen.

Seneste 3 briefings og profit warnings:
2017.05.11 Profit Warning:
Ledelsen i Lundbeck opjusterer sine forvetninger til omsætning og EBIT for 2017
2016.11.02 Profit Warning:
Ledelsen i Lundbeck opjusterer sine forvetninger til omsætning og EBIT for 2016
2016.10.02 Profit Warning:
Ledelsen i Lundbeck forventer nu en omsætning omkring 14,9 - 15,0 mia. kr. for 2016
H. Lundbeck
Ottiliavej 9
2500 Valby
Tel. 36 30 13 11
Fax 36 43 82 62
Homepage http://www.lundbeck.com
E-Mail : investor@lundbeck.com

Investor Forum:
Dette selskab deltager ikke i Investor Forum.

Bestyrelsesformand:
Lars Rasmussen

Direktion:
Koncernchef Kåre Schultz, Lars Bang, Anders Götzsche

Hovedaktionærer:
Lundbeckfonden, Wellington Management Company

Aktiedata:
198460589 Aktier á DKK 5

Kalender
Årsafslutning : 31.12.16
Årsregnskabsmeddelelse : 10.02.16

Regnskabsposter:
KONCERNTAL DKK('000)20122013201420152016
Nettoomsætning14.802.00015.258.00013.468.00014.594.00015.634.000
Resultat af primær drift1.647.0001.599.00099.000-6.816.0002.292.000
Finansielle poster, netto-65.000-127.000-155.000-190.000-135.000
Resultat af ordinær drift1.582.0001.472.000-56.000-7.006.0002.157.000
Ekstraordinære poster00000
Skat475.000617.00097.000-1.312.000946.000
Nettoresultat1.107.000855.000-153.000-5.694.0001.211.000
Ordinært resultat efter skat1.107.000855.000-153.000-5.694.0001.211.000
Udbytte %40,0056,000,000,000,00
Aktiekapital980.000981.000982.000987.000988.000
Egenkapital13.198.00013.481.00013.526.0008.785.0009.694.000
Balance21.563.00023.649.00025.637.00021.325.00020.210.000
Antal medarbejdere5.8255.5305.6655.5345.370
Soliditet61,257,052,841,248,0
EPS5,64,4-0,8-28,96,1
BVPS67,368,768,944,549,1

<<< Tilbage