Nordea Bank

<<< Tilbage

Kurs pr. 29.9.16: 65,20
Kursgraf over de seneste 2 år (log. scala):
Virksomhedsprofil:
Nordea Bank A/S er moderselskab i den førende finanskoncern i Norden og Østersøregionen. Bankkoncernen er detailkundeorienteret og driver virksomheden gennem ca. 1.400 filialer i Skandinavien, Polen og de baltiske lande. Aktiviteterne er organiseret i Retail Banking, Corporate and Institutional banking og Asset Management & Life. Hovedkontoret er i Sverige. Koncernen betjener ca. 10 mio. kunder.

Seneste 3 briefings og profit warnings:
2017.07.25 Profit Warning:
Nordea oplyser ikke sine forventninger til 2017
2016.04.27 Profit Warning:
Nordea oplyser ikke sine forventninger til 2016
2016.01.30 Profit Warning:
Nordea oplyser ikke sine forventninger til 2016
Nordea Bank
Hamngatan 10
SE-105 71 Stockholm
Tel. +46 8 614 78 00
Fax +46 8 10 50 69
Homepage http://www.nordea.com
Investor Forum:
Dette selskab deltager ikke i Investor Forum.

Bestyrelsesformand:
Björn Wahlroos

Direktion:
Koncernchef Casper von Koskull, Torsten H Jørgensen, Karen Tobiasen, Ari Kaperi, Gunn Wærsted

Hovedaktionærer:
Sampo PLC, Nordea Danmark Fonden, Swedbank Robur Funds, Norwegian Petroleum Fund, AMF Insurance & Funds, SEB Fund, SHB Funds, Didner & Gerge Funds, Nordea Funds, Fourth Swedish National Pension Fund, Handerson Funds, Third Swedish National Pension Fund, First Swedi

Aktiedata:
2034062129 Aktier á EUR 1
563166098 Aktiekapital - nye á EUR 1
1430059525 Aktiekapital - nye 2 á EUR 1

Kalender
Årsafslutning : 31.12.16
Årsregnskabsmeddelelse : 26.01.17

Regnskabsposter:
KONCERNTAL EUR('000)20122013201420152016
Nettorente- og gebyrindtægter8.349.0008.167.0008.324.0008.135.0007.965.000
Resultat før omkostninger10.236.0009.891.00010.224.00010.101.0009.927.000
Omkostninger5.186.0005.040.0005.366.0004.957.0004.800.000
Ordinært driftsresultat4.117.0004.116.0004.324.0004.665.0004.625.000
Ekstraordinære poster09.000-39.000-18.0000
Skat991.0001.009.000953.0001.042.000859.000
Nettoresultat3.119.0003.116.0003.332.0003.605.0003.766.000
Ordinært resultat efter skat3.119.0003.107.0003.371.0003.623.0003.766.000
Udbytte %34,0043,0062,0064,000,00
Aktiekapital4.050.0004.050.0004.050.0004.050.0004.050.000
Egenkapital28.216.00029.207.00029.835.00031.031.00032.410.000
Balance677.420.000630.434.000669.342.000646.868.000615.659.000
Antal medarbejdere31.46629.42929.39729.68130.873
Soliditet4,24,64,54,85,3
EPS0,80,80,80,90,9
BVPS7,07,27,47,78,0

<<< Tilbage