Investeringsforeninger - Kategori:  Europæiske Aktier
Europæiske Aktier

Markedskommentar (pr. 19.12.07)

SEBinvest Institutional Europa Small Cap (åbne for private investorer)

Markedsværdi: 233,5 mio. kr. (4,5 mia. kr. inkl. øvrige mandater)
Afkast år til dato: 6,25 pct.
Afkast 1 år: 10,1 pct.
Afkast 3 år: 97,5 pct.
(pr. 12.december 2007)

Profil:
Fonden investerer i mindre europæiske børsnoterede selskaber med udgangspunkt i SEB Asset Managements bottom-up investeringsproces. Porteføljen indeholder omkring 50 mindre selskaber. Der eksisterer ikke et repræsentativt benchmark for de mindre selskaber, der kan repræsentere en ideel portefølje, men det er fondens mål, at afkastet på både kort og langt sigt skal være højere end MSCI Europa small cap indeks.

Porteføljemanager: Carsten Dehn
Alder: 42 år.
Uddannelse: Cand. merc. fra Handelshøjskolen i København (nu CBS), 1989
Karriere: 1989-1990: Aktieanalytiker i Danske Securities, Danske Bank
1990-1994: Aktieanalytiker i Baltica Børs
1994-2004: Senioranalytiker i Alfred Berg Børsmæglerselskab
2004-2005: Chef for institutionelt salg, SEB Asset Management
Siden 2005: Chef for aktieinvestering, SEB Asset Management

INTERVIEW

Hvem forvalter porteføljen?
"Kalle Huhdanmäki og jeg forvalter porteføljen som et et team, hvor udgangspunktet er alle beslutninger bliver gennemanalyseret."

Hvordan har det marked, du opererer på, udviklet sig det seneste år og hvorfor?
"2007 har for de europæiske small cap-aktier adskilt sig meget fra de foregående år, hvor segmentet både absolut og relativt til large cap-aktierne har udviklet sig meget stærkt. Går vi 5 år tilbage handlede small cap-aktierne 30-40 pct. billigere end large cap målt i forhold til indtjeningen, men dette spænd er i de senere år blevet udlignet, og de handler i dag på samme niveau. Mange investorer har i 2007år solgt ud af deres small cap-aktier, og segmentets svage udvikling i år har således været likviditetsdrevet men også påvirket af, at der er relativt mange cykliske aktier, som er belastet af udsigten til økonomisk afmatning i USA, samt af lavere aktivitet end ventet inden for tysk byggeri. Der er ikke så mange finansselskaber blandt de europæiske small cap-aktier, og den direkte effekt af subprime-krisen er således beskeden. Men de foregående år har segmentet været stærkt påvirket af restruktureringshistorier, herunder fusioner og opkøb, som har løftet kurserne.

Hvordan forventer du, markedet vil udvikle sig den kommende tid, og hvorfor?
"Vi forventer for 2008 et mere fladt marked og også mindre turbulent, end det vi har oplevet i 2007. Vi vurderer, at small cap-aktierne er rimeligt prisfastsat, målt på P/E-niveauer, og at de likviditetsdrevne bevægelser ikke vil være så udprægede som vi har set dem i 2007. Selskaberne har også ganske sunde balancer, og der er stadig mange spændende investeringsmuligheder, når man som vi er typiske stock-pickere. På lang sigt er small cap meget interessant i forhold til large cap. , idet indtjeningsvæksten er højere, og mange af aktierne er ikke prissat effektivitet, hvorfor det er nemmere at finde undervurderede investeringsideer.

Hvilke selskaber har du senest solgt og hvorfor?
"Boliden: Den svenske råvareproducent er blevet presset af råvarepriserne samt af indtjeningen på smeltning af metaller, ligesom selskabet har befundet sig i en ledelseskrise"
"Ackerman Van Haaren: Det hollandske selskab har en række minoritetsposter i andre selskaber med aktiviteter inden for bankdrift, private equity og ejendomsudvikling, som vi ikke er så begejstrede for. Forretningsområdet dybdekomprimering og havnebygning, som vi ser positivt på, kan ikke opveje for de øvrige aktiviteter, vurderer vi."
"Cardo: Svensk producent af garageporte, dersom er presset af stigende råvarepriser, som man ikke kan vælte over på salgspriserne. Et forventet salg af en division for porte til private er endvidere udskudt på ubestemt tid."

Hvilke kriterier lægger du vægt på, når du udvælger aktier?
"Vi lægger vægt på, at selskaberne har en dominans på deres marked. De skal gerne være nummer 1 eller 2, så de har en "pricing power", dvs. de har en vis magtposition over for kunderne, når man skal blive enige om prisen på varer og ydelser. Så ser vi meget på ledelsen, som skal have en veldefineret strategi og en god "track record". Selskaberne vil typisk have en højere indtjeningsvækst end gennemsnittet, så vi er nok mere vækstorienterede end value-investorer. Selvfølgelig skal der også være et fornuftigt forhold i, hvad man betaler for væksten. Da small cap-aktier er mindre likvide end large cap-aktier, er det meget vigtigt at undgå selskaber, der kommer i problemer, fordi både kurs og omsætning i aktien så falder kraftigt, og det er vanskeligt at komme ud." udtaler Kalle

Hvor mange dage om året er du ude at besøge virksomheder? Hvad får du ud af det?
"Jeg og Kalle Huhdanmäki, som er med til at styre porteføljen, har i alt ca. 400 møder om året med de virksomheder, vi investerer i eller overvejer at tage ind i porteføljen. En del virksomheder besøger vi flere gange, typisk hvis der er processer i gang, som vi skal følge tæt for løbende at kunne tage stilling til vores investering. En del møder sker her, en del på konferencer, men helst tager vi ud og besøger virksomhederne, så vi rejser ca. 80 dage om året hver."

I har med porteføljen i 2007 skabt et højere afkast end det marked, du sammenligner dig med. Hvorfor?
"Den afgørende forskel gør vi med vores stock-picks. Den sektormæssige og geografiske eksponering er stort set et resultat af vores individuelle aktievalg, idet vi naturligvis skæver til særlige eksponeringer i vores risikostyring. Men vores styrke er at finde selskaber, som udvikler sig mere positivt, end markedet har forudset."

Hvilke tre selskaber har bidraget med det største afkast til porteføljen i år? Hvad er årsagen til, at de er steget i kurs?
"· Wellstream: Engelsk producent af fleksible rør til offshore-industrien. En konkurrent til NKT Flexibles, men som kan levere rør til store dybder."
"· Tele Atlas: Hollandsk udbyder af elektroniske landkort har i 2. halvår været genstand for en budkrig mellem producenterne af personlig navigations udstyr Garmin og TomTom. Budkrigen opstod efter Nokia overtog den eneste konkurrent til Tele Atlas, amerikanske Navteq."
"· Outotec: Finsk teknologiselskab, som leverer teknologiske løsninger til mineralindustrien, som er kendetegnet ved meget store investeringer."

Hvilke tre selskaber har bidraget med det laveste afkast til porteføljen i år?
"· Soitec: Et IT-teknologiselskab, som er underleverandør til producenten af styresystemer AMD. Vi har taget den ud af porteføljen, efter at den har skuffet forventningerne."
"· Boliden: Svensk selskab inden for mineindustrien ramt af vigende råvarepriser, skuffende produktionsniveau samt kursmæssigt af manglende topledelse i en periode i efteråret."
"· Digital Multimedia Technology: Italiensk selskab som driver en portefølje af kommunikationstårne i Italien. Selskabet står foran et muligt opkøb af aktiver, der vil blive gældsfinansieret, hvilket har gjort investorerne nervøse for finansieringsomkostningerne pga. den rådende likviditetskrise."

Hvilket afkast regner du med, at porteføljen giver de næste 12 måneder?
"Med forventninger om et fladt marked i 2008, forventer jeg et afkast for porteføljen på ca. 5 pct."

Har du selv investeret i den afdeling, du er porteføljemanager for og hvorfor?
"Ja, jeg har selv investeret i afdelingen, fordi jeg tror vi kan skabe et godt afkast også fremover. Endvidere er det vigtigt, at der er overensstemmelse mellem investorernes interesser og vores."

Har du investeret i andre investeringsforeninger end din egen?
"Ja, jeg har bl.a. investeret i vores emerging markets fond."

Er en del af din løn afhængig af, hvordan det går med afkastet i din portefølje? Hvorfor?
"En del af min løn er afhængig af at afdelingernes afkast er bedre end markedet generelt både på kort sigt, men også at der er et stabilt merafkast over årene. Der er således ikke kun fokus på afkast, men også den risiko vi påtager os."

Nogle afdelinger har som målsætning at skabe et positivt afkast, uanset hvordan markedet i øvrigt udvikler sig. Andre har som mål at klare sig bedre end det marked, de investerer på. Hvilken strategi forfølger du? Hvorfor?
"Vi har som målsætning at skabe et afkast, der er højere end for de markeder, som afdelingen investerer på. Væsentligt for os er også løbende at vurdere og begrænse den risiko, som investorerne i afdelingen må påtage sig for at opnå merafkastet. Selv om vi således måler os i forhold til markedet, har vi en meget aktiv investeringsstrategi, forstået på den måde, at porteføljen langt fra ligner indeksets sammensætning. Det enkelte aktievalg betyder meget for porteføljens udvikling."

Hvor mange timer om ugen arbejder du i gennemsnit?
"I kraft af vores betydelige rejseaktivitet kan det være vanskeligt at opgøre en normal ugentlig arbejdstid, men jeg arbejder nok mere end 50 timer om ugen."

Hvilken hobby dyrker du i din fritid/hvad er dine fritidsinteresser?
"I min fritid har jeg altid spillet meget badminton, og så spiller jeg golf."

De tre aktier, som Carsten Dehn aktuelt finder mest attraktive for investorer:
"· Petrofac: Et spændende olie-serviceselskab, som bl.a. varetager drift af borerigge.
"· Duni: Svensk producent af papirservietter, duge mv., som er blevet børsnoteret af kapitalfonden EQT.
"· NCC plc.: Engelsk IT-serviceselskab, som tilbyder en sikker form for opbevaring af kritisk kildekode.

Afdelinger under Europæiske Aktier
[seneste måned frem til 31.10.10]

-0,66%

Nordea Invest Europa Small Cap

-0,76%

Nordea Invest Europa

-1,31%

SEBinvest Europa Small Cap

-1,45%

Sparinvest Value Europa KL

-1,58%

PFA Invest Højt Udbytte Aktier

-1,81%

Sparinvest INDEX Europa Value KL

-1,81%

SEBinvest Europa Højt Udbytte

-1,92%

SEBinvest Europa Indeks

-2,06%

Danske Invest Europa Indeks BNP KL

-2,12%

Sydinvest Europa Ligevægt & Value KL

-2,15%

Danske Invest Europa Indeks Kl

-2,18%

PFA Invest Europa Value Aktier

-2,25%

Sparinvest INDEX Europa Small Cap KL

-2,47%

Danske Invest Europa Højt Udbytte KL

-2,54%

Sparinvest INDEX Europa Growth KL

-2,60%

Alm. Brand Invest, Europæiske Aktier

-2,74%

BankInvest Europa Small Cap Aktier KL

-2,83%

Danske Invest Europa KL

-2,83%

Danske Invest Europa Fokus KL

-2,89%

Danske Invest Europa Small Cap KL

-2,98%

Jyske Invest Europæiske Aktier KL

-2,98%

Handelsinvest Europa

-3,10%

Multi Manager Invest Europa

-3,20%

Lån & Spar Invest Europa Classics
Investor Forum >>>
[Seneste 2 emner i Investor Forum]
Hvornår bliver den tyske forbruger købedygtig

Hvornår bliver den tyske forbruger købedygtig af Peter Falk-Sørensen/DAA (26-04-2006 20:25:04)

Den tyske forbruger af Asger Lund Nielsen (28-04-2006 14:15:52)

Renteniveauet

Renteniveauet af Kalle H / DAA (10-05-2004 10:26:32)

Renteniveauet af Michael Bruun Jensen (10-05-2004 10:50:42)

Investeringsprofil
Det er langt fra så eksotisk at investere i europæiske aktier, som eksempelvis østeuropæiske, emerging markets eller IT/biotek, og mange investorer vil være mere fortrolige med dette investeringsunivers. Mange af selskaberne kender vi måske via deres produkter eller fordi de er repræsenteret ved datterselskaber i Danmark eller fra rejser i Europa. Derfor kan det være naturligt at lægge investeringsbeviser med europæiske aktier i sin portefølje. Der er betydelige forskelle i investeringsprofilerne i de europæiske aktieafdelinger. Nogle investerer i hele Europa andre kun i Euro-land. Nogle investerer ikke i Danmark, og nogle er fokuserede på mindre og mellemstore selskaber, mens andre alene investerer i de 50 største europæiske aktier. Nogle har ambition om at udvikle sig bedre end benchmark, mens andre blot ønsker at udvikle sig tæt ved dette.
Benchmarks
MSCI Europa incl. udbytte

<<< Fonds forside

<<< DAA forside