Investeringsforeninger - Kategori:  Fjernøstlige Aktier
Fjernøstlige Aktier

Markedskommentar (pr. 12.12.07)

Jyske Invest Kinesiske Aktier

Markedsværdi: 2,3 mia. kr.
Afkast år til dato: 84,07 pct.
Afkast 1 år: 127,99 pct.
Afkast 3 år: 292,88 pct.
(frem til 31/10 2007)

Profil:
Jyske Invest Kinesiske Aktier investerer i aktier noteret på Hong Kong børsen eller i mindre omfang noteret direkte i Kina. Som udgangspunkt vil afdelingen investere i selskaber noteret i Hongkong. Målsætningen er at give et afkast, som på længere sigt, ligger over det gennemsnitlige afkast på kinesiske aktier. Afkastet måles mod MSCI China 10/40, som er et indeks, der tager hensyn til de særlige placeringsregler mht. risikospredning, som danske investeringsforeninger er underlagt. Jyske Invest har indgået aftale med en af de førende finansielle rådgivere vedrørende Kina, CLSA Limited i Hongkong. Rådgivningen omfatter valg af aktier og løbende sparring.

Porteføljemanager: Allan Christensen
Alder: 44 år
Uddannelse: Bankuddannet og HD i finansiering.

Karriere:
Oprindelig ansat i Århus Diskontobank 1985, som blev fusioneret ind i Aktiv Banken. I 1990 udsationeret i National Bank of Long Beach, Los Angeles. I 1993 blev Aktiv Banken fusioneret med Sydbank, fortsat ansat i Investeringsområdet. 1996 - 2000 ansat i Union Bank of Norway, Luxembourg. Fra 2000 porteføljemanager i Jyske Invest.

INTERVIEW

Hvordan har det marked, du opererer på, udviklet sig det seneste år og hvorfor?
"Det kinesiske aktiemarked er to-delt, hvor nogle aktier (A-aktier) er noteret i Kina, mens nogle også er noteret på børsen i Hong Kong. Pga. den rivende økonomiske vækst i Kina, er kinesernes placeringsbehov eksploderet, og hidtil har de alene kunnet investere i aktier noteret i Kina, hvilket har drevet P/E-niveauet op over 50, mens Hong Kong-børsen har ligget på et niveau under det halve. Der er gjort tilløb til en gradvis åbning af kinesernes mulighed for at investere i udlandet, og da de først har kastet sig over det, de kendte, har det ført til kraftige stigninger på Hong Kong-børsen i år. Da det lå højest var stigningen fra årsskiftet ca. 70 - 80 pct., men niveauet er så efterfølgende faldet 30 - 35 pct. Dels pga. udtalelser fra regeringen om, at liberaliseringsprocessen udskydes noget, dels pga. uroen på de globale aktiemarkeder. Liberaliseringen har bl.a. ført til etablering af en række fonde, som kineserne kan investere i, hvilket har været en vigtig driver for udviklingen."

Hvordan forventer du, markedet vil udvikle sig den kommende tid, og hvorfor?
"Jeg tror, at den positive udvikling for de kinesiske aktier fortsat vil være begunstiget af den massive likviditet, som bliver tilført pga. liberaliseringen af kinesernes investeringsmuligheder. Det forhold havde vi allerede håbet på, da vi etablerede afdelingen i 2002. Samtidig må udviklingen i den kinesiske økonomi fortsat forventes at være stærk, også selv om vi får en afmatning i USA. Den indenlandske efterspørgsel i Kina er simpelthen blevet så stærk, at afhængigheden af udlandet er blevet af langt mindre betydning. Der sker en række opstramninger fra den kinesiske regering for at reducere de negative effekter af overophedning og stigende inflation, men kineserne har været ganske gode til at styre økonomien, så jeg nærer ikke frygt for en kraftig opbremsning. Men kursudviklingen vil nok ikke være lige så kraftig, som vi har set den i den første del af i år, og der må forventes store udsving i begge retninger."

Hvilke tre selskaber har du seneste solgt og hvorfor?
- Simopee: Vi har reduceret i dette "downstream" olieselskab, da vi var bange for, at det blev klemt af de stigende oliepriser
- China Life Insurance: Vi har reduceret lidt i dette livsforsikringsselskab, som udgør én af vores største positioner, alene fordi værdiansættelsen er steget markant.
- Ejendomsselskaber har vi generelt reduceret i. Vi finder generelt ejendomssektoren interessant, men det er et område, som af politikerne bliver brugt til at regulere økonomien, hvorfor den vil være udsat for indgreb.

Hvilke kriterier lægger du vægt på, når du udvælger aktier?
"Det er vigtigt for mig, at de 40 - 50 selskaber, som vi investerer i, har et forretningskoncept, jeg forstår og finder attraktivt. Det betyder selvfølgelig også meget, at jeg finder udviklingen for den sektor, som selskabet opererer i, positiv. Desuden er jeg meget fokuseret på, at selskabet leverer en stigende indtjening, og at selve værdiansættelsen af selskabet er attraktiv. Kina er et emerging market, og "corporate governance" befinder sig på et andet niveau end i Vesten. Men selskaberne er alligevel relativt fornuftige i deres behandling af aktionærerne, og jeg vil betegne standarden som OK. Vi følger anbefalingerne fra vores samarbejdspartner i Kina, CLSA/Credit Lyonais, som er lokalt repræsenteret med 14 analytikere, der hele tiden rejser rundt og besøger selskaberne."

Hvor mange dage om året er du ude at besøge virksomheder? Hvad får du ud af det?
"Jeg rejser 10 - 15 dage om året i hele Asien, hvoraf måske halvdelen vedrører Kina. Ofte finder turene sted i forbindelse med konferencer, så jeg både får et input om makroøkonomien og de overordnede strukturelle udviklingstendenser. Jeg føler, at det er vigtigt for forståelsen af Kina, som land at investere i, mens vi primært overlader besøg hos virksomhederne ifm. konkrete investeringsovervejelser til vores lokale samarbejdspartner."

Du har igennem de seneste 12 måneder skabt et bedre afkast end det marked, du sammenligner dig med. Hvorfor?
"Vi har over det seneste år klaret os 3 - 4 pct. bedre end vores sammenlignigsindeks, hvilket kan forklares ved vores stock pick, dvs. de individuelle aktievalg. Således har nogle af vores bedste valg præsteret afkast på over 500 pct. i år."

Hvilke tre selskaber har bidraget med det største afkast til porteføljen det seneste år? Hvad er årsagen til, at de er steget i kurs?
- China National Building: En producent af byggematerialer med fokus på cement. Aktien er steget 515 pct. i år.
- China Cosco Holdings: Containerrederi, som har nydt godt af den høje aktivitet inden for container, hvilket har ført til en kursstigning på 516 pct. i år. - China Shipping Development: Et selskab, som også har lukreret på den høje aktivitet inden for shipping. Aktien er steget 400 pct.

Hvilke tre selskaber har bidraget med det laveste afkast det seneste år?
- Bank of China: Aktien er faldet 15 pct. i år
- China International Marine Containers: Mange er bekymrede for de stigende råvarepriser, pimært stål, og aktien har haft et afkast på +/- 0.
- FuJi Catering: Fødevareselskab, som bl.a. varetager catering for virksomheder er solgt ud af porteføljen, men har i år mistet ca. 20 pct. af sin værdi.

Hvilket afkast regner du med, at din portefølje giver de næste 12 måneder?
"Udviklingen de kommende 12 måneder for det kinesiske marked vil dels afhænge af forløbet af liberaliseringen af kinesernes muligheder for at investere i udlandet/Hong Kong, dels af udviklingen på de globale aktiemarkeder. Jeg tror samlet set, at udviklingen vil være bedre end på de globale markeder i øvrigt.

Har du selv investeret i den afdeling, du er porteføljemanager for? Hvorfor?
"Ja, og det har jeg været yderst tilfreds med."

Har du investeret i andre investeringsforeninger end din egen?
"Ja, et par andre, men ingen kinesiske eller fjernøstlige afdelinger fra andre foreninger."

Er en del af din løn afhængig af, hvordan det går med afkastet i din portefølje? Hvorfor/hvorfor ikke?
"Nej. Naturligvis vil min forhandlingsposition omkring lønudviklingen på lang sigt være bedre, hvis jeg klarer mig bedre."

Nogle afdelinger har som målsætning at skabe et positivt afkast, uanset hvordan markedet i øvrigt udvikler sig. Andre har som mål at klare sig bedre end det marked, de investerer på. Hvilken strategi forfølger du? Hvorfor?
"Vores succeskriterium er, at afdelingens afkast i gennemsnit skal være mindst 2-3 pct. bedre end benchmark, som er det indeks vi måler os imod."

Hvor mange timer om ugen arbejder du i gennemsnit?
"Jeg arbejder normalt ca. 45 timer, men det svinger meget med regnskabssæson etc.. Naturligvis udgør arbejdet meget, når der er rejser til Asien."

Hvilken hobby dyrker du i din fritid/hvad er dine fritidsinteresser?
"Jeg er meget glad for musik og går til en del koncerter. Desuden er jeg glad for at rejse, og jeg står meget på ski."

Nævn de tre aktier, som du senest har købt til porteføljen, og som, du mener, er mest attraktive for investorer netop nu:
- Petrochina: Et "upstream" olieselskab, som vil have fordel af de stigende oliepriser og den generelt høje efterspørgsel efter olie.
- China National Building Materials: Byggematerialer er en enorm væksthistorie i Kina. Den følges dog tæt, for aktien er ikke billig længere.
- China Coal: Meget gunstige udbuds/efterspørgselsforhold giver kraftigt stigende kulpriser - og dermed stærkere indtjening for selskabet.

Afdelinger under Fjernøstlige Aktier
[seneste måned frem til 31.10.10]

-0,33%

Nordea Invest Fjernøsten

-0,48%

BankInvest Asiatiske Aktier KL

-0,88%

Handelsinvest Fjernøsten

-1,22%

Jyske Invest Fjernøsten Aktier KL

-1,62%

C WorldWide Asien KL

-1,72%

Wealth Invest SK Invest Far East Equities

-1,75%

Danske Invest Fjernøsten Indeks KL

-1,75%

Sydinvest Fjernøsten KL

-2,23%

Danske Invest Fjernøsten KL
Investor Forum >>>
[Seneste 2 emner i Investor Forum]
United Plantations

United Plantations af Aksel Nielsen (15-02-2007 15:18:03)

God udvikling i UP af Peter Falk-Sørensen/DAA (21-02-2007 17:41:04)

Kvalitet af kinesiske børsintroduktioner

Kvalitet af kinesiske børsintroduktioner af Kalle H / DAA (06-10-2004 11:06:11)

Kvalitet af kinesiske børsintroduktioner (svar) af Henrik Hjorth (06-10-2004 14:40:33)

Investeringsprofil
Denne kategori indeholder afdelinger, som er specialiseret i Fjenøsten
Benchmarks
MSCI AC Asia Free ex. Japan incl. udbytte

<<< Fonds forside

<<< DAA forside