Investeringsforeninger - Kategori:  Østeuropæiske Aktier
Østeuropæiske Aktier

Markedskommentar (pr. 05.12.07)

Danske Invest Engros Østeuropa Konvergens

Markedsværdi: 891 mio. kr.
Afkast i år: 20,4 pct. (til 4/12)
Afkast 1 år: 42,2 pct. (til 31/10)
Afkast 2004: 163,3 pct. (til 31/10)

Profil:
Danske Invest Engros Østeuropa Konvergens er en østeuropæisk afdeling, som adskiller sig fra de fleste andre tilbud blandt danske investeringsforeninger ved ikke at omfatte Rusland. Det overordnede tema er den tilnærmelse (konvergens), der sker i de østeuropæiske økonomier, som er optaget eller forventes optaget i EU. Alene fordi de kommer fra et lavt stade, men også fordi den strukturelle udvikling kræves for optagelse, giver et større vækstpotentiale, end man kan forvente i Vesteuropa både på nationaløkonomisk plan og for de børsnoterede virksomheder. Men risikoen er også højere, bl.a. fordi investorerne ved uro på aktiemarkederne umiddelbart straffer emerging markets, herunder østeuropæiske aktiemarkeder, hårdere end aktiemarkeder i den udviklede lande.

Porteføljemanager: Ole Gotthardt
Alder: 49 år
Uddannelse: Cand. polit fra Københavns Universitet, 1984.
Karriere: 1984 - 1986: Fuldmægtig i fondsafdelingen, Danske Bank
1986 - 1989: Porteføljemanager, Gudme Raaschou
1989 - 1993: Porteføljemanager, Hafnia Kapitalbank
1993 – 1998: Porteføljemanager Danske Invest
Siden 1998: Chefporteføljemanager, Danske Capital (Danske Bank)

INTERVIEW

Hvordan har det marked, du opererer på, udviklet sig i år og hvorfor?
”Selv om der er tale om en samlet region, har der været betydelige forskelle i udviklingen på de enkelte østeuropæiske aktiemarkeder i år. De mest veludviklede centraleuropæiske markeder har udviklet sig relativt fladt med en stigning på ca. 2,5 pct. Aktiemarkederne i Baltikum er samlet faldet ca. 11 pct., mens markederne i Balkan-landene har vist pæne stigninger, men samtidig med store forskelle. Det Kroatiske marked er steget ca. 50 pct., bl.a. som følge af et overtagelsestilbud på et større medicinalfirma, Pliva, som vægter tungt i det samlede marked. Det Serbiske marked er steget 29 pct., Slovenien 19 pct., Rumænien 18 pct., Ukraine 17 pct., mens det tyrkiske marked er faldet med hele 19 pct. Frem til april var der pæne stigninger, men den globale aktiekrise ramte de østeuropæiske markeder hårdt. Ikke som følge af fundamentale forhold i landene, men pga. de internationale investorers generelle risikoaversion, som typisk går ud over markeder med højere risici, som emerging markets er karakteriseret ved. De regionale forskelle forklares bl.a. ved, at de internationale investorer fortrinsvis har været investeret i de mest likvide centraleuropæiske markeder og Baltikum, mens Balkan-landende fortsat domineres af lokale investorer.”

Hvordan forventer du, markedet vil udvikle sig den kommende tid og hvorfor?
”Helt overordnet er investeringstemaet om konvergens – dvs. tilnærmelse til vesteuropæiske standarder og prisfastsættelse intakt, uanset forsommerens uro på aktiemarkederne, som har ramt de østeuropæiske aktier relativt hårdt. Dels ser vi med halvårsrapporteringen en stærk indtjeningsudvikling i selskaberne, som ligger over, hvad analytikerne havde forventet, hvilket bæres frem af en god indenlandsk efterspørgsel. Dels ses der løbende en indsnævring i spændet mellem niveauet for BNP pr. indbygger i Østeuropa og i Vesteuropa, som trækker den indenlandske efterspørgsel op i et højere tempo, end vi kender det i den udviklede del af verden. Mens vore aktiemarkeder i en stabil situation antages at stige med 8-10 pct. om året, forventes de østeuropæiske aktiemarkeder at stige ca. 15 pct. årligt, men med større udsving. En stor korrektion på de internationale markeder vil slå relativt hårdere igennem på de østeuropæiske aktier, men udvikler markederne sig normalt, vil de østeuropæiske aktier alt andet lige stige mere end aktierne i Vesteuropa.”

Hvilke kriterier lægger du vægt på, når du udvælger aktier?
”Vi arbejder med østeuropæiske aktier i et team på 11 mand fordelt i Danmark, Helsinki, Estland og Litauen, som har stor fordel af nærheden til markederne. Vi er meget fundamentale i vores tilgang til investeringsbeslutningerne og bruger mange ressourcer på at besøge virksomhederne. I fagsproget siger man, at vi har en ”bottom up” tilgang til investeringsprocessen, hvilket vil sige at vi tager udgangspunkt nedefra i det enkelte selskab frem for i nationaløkonomiske forhold, når vi overvejer, hvordan vi skal investere. Selvfølgelig er konvergenstemaet meget overordnet, men i praksis arbejder vi meget med at identificere de selskaber, som har størst fordel af tilnærmelsen til de vesteuropæiske standarder. Vi arbejder meget systematisk med et såkaldt konvergensfilter, som skal identificere de selskaber, som virkelig kan stå distancen og udnytte de strukturelle forandringer, som vi ser. I Østeuropa er det også vigtigt at vurdere, om selskaberne efterlever fornuftige standarder for corporate governance, dvs. oplysningsforpligtelser, beskyttelse af minoritetsaktionærer mv.”

Hvor mange dage om året er du ude at besøge virksomheder? Hvad får du ud af det?
”Samlet har vi i vores østeuropæiske team ca. 250-300 møder om året med virksomhedsledelser i de selskaber, vi investerer eller overvejer at investere i. Selv rejser jeg vel ca. 6 uger om året. Det er vigtigt at få et godt kendskab til strategi og ledelse i de selskaber, vi investerer i, og løbende følge op på udviklingen. Derfor møder vi typisk de selskaber vi investerer i flere gange om året.”

Hvilke selskaber har du senest solgt ud/nedvægtet i porteføljen, og hvorfor?
”Vi er langsigtede investorer i østeuropæiske aktier og porteføljen investerer løbende i nye lande i takt med at de bliver investeringsegnede. Senest har vi ekspanderet i Balkan regionen og i takt hermed reduceret i de større lande i Centraleuropa. Dette sker primært gennem trimning af enkeltpositioner og i færre tilfælde salg af hele positioner.”

Afdelingen har i år haft et bedre afkast end markedet, du sammenligner dig med. Hvorfor?
”Afdelingen har med et afkast på 3,7 pct. i år klaret sig 4,5 pct. point bedre end markedet. I 2004, hvor afdelingen eksisterede halvdelen af året var afkastet 30 pct., og i 2005 41 pct., så og meget har været drevet af konvergenstemaet, bl.a. i forbindelse med udvidelsen af EU mod øst.”

Hvilke tre selskaber har bidraget med det største afkast til porteføljen i år? Hvad er årsagen til, at de er steget i kurs?
·Pliva: Kroatisk medicinalselskab, der er ved at bliv opkøbt af enten amerikanske Barr Pharmaceuticals eller Islandske Actavis Group.
·KGHM: Integreret polsk kobber producent, der har stærk indtjening bl.a. pga. høje kobberpriser
·Cersanit: Polsk producent af sanitetsvarer (badeværelsesudstyr, fliser), der står stærk på det polske marked, og som er i gang med en regional ekspansion i bl.a. Ukraine.

Hvilke selskaber har bidraget med det laveste afkast til porteføljen i år?
·Generel har porteføljens tyrkiske investeringer klaret sig dårligst p.g.a en negativ markedesudvikling

Hvilket afkast regner du med, at din portefølje giver de næste 12 måneder?
”Det vil fuldstændig afhænge af udviklingen på de internationale aktiemarkeder. Får vi ikke terrorangreb eller andre tilbageslag på de internationale aktiemarkeder, forventer jeg et årligt afkast for porteføljen på ca. 15 pct. mod et normalt afkast for en dansk eller vesteuropæisk portefølje på 8-10 pct. p.a.”

Har du selv investeret i afdelingen, som du er porteføljemanager for?
”Ja, primært fordi jeg tror på, at investering i østeuropæiske aktier på længere sigt vil give et godt afkast.”

Har du investeret i andre investeringsforeninger end din egen?
”Jeg har investeret i andre Danske Invest-afdelinger”

Er en del af din løn afhængig af, hvordan det går med afkastet i din portefølje? Hvorfor?
”Ja, jeg har et bonus-element i min aflønning, hvor porteføljens afkast i forhold til benchmark betyder noget, men en række andre faktorer har mindst ligeså stor betydning for størrelsen af bonus.”

Nogle afdelinger har som målsætning at skabe et positivt afkast, uanset hvordan markedet i øvrigt udvikler sig. Andre har som mål at klare sig bedre end det marked, de investerer på. Hvilken strategi forfølger du? Hvorfor?
”I kraft af lovgivningen er mulighederne for at investere i afledte finansielle instrumenter beskedne. Vi ligger typisk med en lav kontantandel og derfor vil afdelingens udvikling delvist være afhængig af udviklingen på aktiemarkederne generelt. Men vi skal ikke ligge tæt op ad indeks, og vi tilstræber derfor at skabe det bedste absolutte afkast for investorerne.”

Hvor mange timer om ugen arbejder du i gennemsnit?
”Jeg arbejder ca. 45-50 timer om ugen, hvortil kommer en del læsning af rapporter derhjemme.”

Hvilken hobby dyrker du i din fritid/hvad er dine fritidsinteresser?
”Jeg er meget glad for at sejle, ligesom jeg holder mig i form ved at løbe i skoven. Så prioriterer jeg samværet med familien høj. Den er en vigtig base, når man har en travl hverdag med mange rejser.”

Tre østeuropæiske aktier, som Ole Gotthardt mener, er attraktive:
·SIF Transilvania S.A: Tidligere rumænsk privatiseringsfond med investeringer i godt 350 selskaber, der nu er en børsnoteret fond på den rumænske børs. Værdien af de underliggende selskaber, der blandt andet omfatter betydelige aktieposter i førende banker i Rumænien samt turistindustrien, overstiger betydeligt markedsværdien af SIF Transilvania. Med en god udvikling i de underliggende aktiver og stigende fokus på at krystallisere værdien i disse er de langsigtede udsigter positive.
·Impel: Polsk serviceselskab med en markedsledende position indenfor rengøring, sikkerhed samt catering. Selskabet har gode muligheder for at effektivisere samt deltage i konsolideringen inden for dets forretningsområder, der udvikler sig positivt. Værdifastsættelse af selskabet er samtidigt ganske attraktiv.
·OTP Bank: Veldrevet ungarsk bank med en dominerende markedsposition i hjemlandet og i Bulgarien. Samtidig er Banken i gang med at ekspandere i andre dele af regionen, bl.a. i Ukraine og Serbien. Finansielle ydelser er i stærk vækst men fra et lavt niveau, herunder boliglån, der kun udgør mellem 2 og 10 pct. af BNP i de enkelte lande i Østeuropa mod over 50 pct. i gennemsnit i Vesteuropa. OTP Bank hører til blandt de mest attraktivt værdifastsatte banker i Østeuropa.

Afdelinger under Østeuropæiske Aktier
[seneste måned frem til 31.10.10]

-3,06%

Nordea Invest Østeuropa

-3,07%

Danske Invest Østeuropa KL

-3,13%

Danske Invest Østeuropa ex Rusland KL
Investor Forum >>>
[Seneste 2 emner i Investor Forum]
Konvergens eller valuation - hvad får størst effek

Konvergens eller valuation - hvad får størst effek af Peter Falk-Sørensen/DAA (03-05-2004 12:27:13)

konvergens eller valuation af andrea nannini (03-05-2004 16:11:34)

Hvilke markeder i Østeuropa anses mest attraktive?

Hvilke markeder i Østeuropa anses mest attraktive? af Kalle H / DAA (03-05-2004 09:37:52)

Attraktive markder i Østeuropa af andrea nannini (03-05-2004 10:16:45)

Investeringsprofil
Denne kategori indeholder aktier, som er specialiserede i østeuropæiske aktier
Benchmarks
MSCI Østeuropa incl. udbytte

<<< Fonds forside

<<< DAA forside