Investeringsforeninger - Kategori:  IT Aktier
IT Aktier

Markedskommentar (pr. 15.06.07)

Sydinvest e-business

Markedsværdi: 46,6 mio. kr.
Afkast år til dato: 10,35 pct.
Afkast 1 år: 15,49 pct.
Afkast 3 år: 21,47 pct.
(frem til 31/5 2007)

Profil:
Afdelingen investerer udelukkende i børsnoterede internetaktier fra hele verden. Det sker i selskaber som har e-handel som hovedaktivitet, understøtter udviklingen af elektroniske handelspladser og som medvirker til udbygningen af internettets infrastruktur. I praksis findes den helt overvejende del af investeringsuniverset i USA, og afdelingen sammenligner sig med Dow Jones Internet Index.

Porteføljemanager: Kurt Kjeldsen
Alder: 36 år
Uddannelse: Cand. merc FIR, Handelshøjskolen i Århus 1995
Karriere: Porteføljemanager i Sydinvest siden 1995

INTERVIEW
Hvordan har det marked, du opererer, på udviklet sig det seneste år og hvorfor?
"Internet-aktierne har fra årsskiftet klaret sig ca. 5 pct. bedre end IT-aktier generelt, hvilket primært hænger sammen med en konsolidering i branchen. Flere af de store selskaber går efter de gode lækkerbiskener blandt de mindre selskaber, som har specialiseret sig i særlige områder, der er blevet interessante. Internet-markedet har ændret sig meget, og der er f.eks. virkelig kommet gang i internet-handelen. Eksempelvis kunne den berømte boghandel Amazon fremvise et kolossalt stærkt 1. kvartal med en omsætningsvækst på 32 pct. og en fremgang i indtjeningen på 115 pct., og selskabet ekspanderer bl.a. inden for onlinemusik-markedet. Googles køb af YouTube og DoubleClick har bidraget til konsolideringsprocessen, som også Microsoft ved købet af aQuative har deltaget i. Generelt vinder Google markedsandele, hvilket har skærpet konkurrencen."

Hvordan forventer du, markedet vil udvikle sig den kommende tid, og hvorfor?
"Fundamentalt er internetmarkedet i stærk vækst, og der er virkelig kommet hul igennem til, at selskaberne kan tjene penge. Opkøbsbølgen har, sammen med ganske flotte resultatfremgange, fået kurserne pænt i vejret, og niveauet er nu mere krævende. Internet-selskabernes fremgang begunstiges såvel af de gode konjunkturer, som derfor også udgør en forudsætning for niveauet, som af investorernes store appetit på risiko. Under forudsætning af fortsat stærke konjunkturer i USA, tror jeg fortsat på et godt marked for e-business-aktier."

Hvilke tre selskaber har du seneste solgt eller nedvægtet og hvorfor?
" VeriSign er reduceret som følge af en pæn kursudvikling. Indtjeningsforventningerne er ikke tilsvarende øget, så prisfastsættelsen er lidt anstrengt.
" Googleaktien er steget pænt på det sidste, så der er taget lidt gevinst hjem.
" Amazon.com er reduceret efter markante kursstigninger. Handler på en forventet P/E på knap 70.

Hvilke kriterier lægger du vægt på, når du udvælger aktier?
"Vigtigst er det, at aktierne har en fornuftig forretningsmodel, og at aktierne handles til en fornuftig pris. Man må acceptere andre niveauer end for traditionelle selskaber. F.eks. handler Google til P/E ca. 34 og Yahoo! til ca. 50, mens PEG-niveauer på 2-2,5 ikke er unormale, hvilket implicit forudsætter meget høje vækstrater. Vores univers, som vi kan investere i er med ca. 100 fortrinsvis amerikanske aktier meget overskueligt. Jeg lægger meget vægt på selskabets markedsposition. Det skal helst være en markedsleder eller eventuelt nummer to med en særlig konkurrencefordel, så bedømmelsen skal også indeholde vurdering af både børsnoterede og ikke noterede konkurrenter inden for de enkelte markedssegmenter."

Hvor mange dage om året er du ude at besøge virksomheder? Hvad får du ud af det?
"Generelt deltager vi i Sydinvest stort set ikke i virksomhedsbesøg og meget sjældent i konferencer, da vi finder, at den tid man så ville være væk fra arbejdet med porteføljen ikke kan retfærdiggøres af merværdien ved at møde ledelsen. Vi bruger mange ressourcer på at fortolke analyser fra de analysehuse, vi samarbejder med, og på at definere strategien for porteføljen."

Du har igennem de seneste 12 måneder skabt et dårligere afkast end det marked, du sammenligner dig med. Hvorfor?
"Vi har klaret os en smule dårligere end vores sammenligningsindeks, hvilket primært kan tilskrives nogle tekniske forhold og enkelte aktievalg. Amazon.com, som er steget kraftigt pga. sin positive overraskelse ved 1. kvartalsrapporten, har efterhånden en vægt i indekset på ca. 14 pct., og vi må jo kun investere op til 10 pct. i et enkelt papir i porteføljen, hvorfor vi derfor har en tvungen undervægt. Det gør naturligvis ondt, når aktien stiger. Så havde vi undervægtet aQuantive, som blev opkøbt af Microsoft med en præmie på ca. 100 pct."

Hvilke tre selskaber har bidraget med det største afkast til porteføljen det seneste år? Hvad er årsagen til, at de er steget i kurs?
" aQuantive: Selskabet, som blev opkøbt af Microsoft, er i alt steget 158 pct. i år
" Amazon.com: Internetboghandelen er steget 76 pct. siden årsskiftet oven på et overraskende stærkt 1. kvartal
" Priceline.com: Selskabet driver med stor succes et online rejsebureau, og aktien er steget 40 pct. i år.

Hvilke tre selskaber har bidraget med det største negative afkast det seneste år? Hvad er årsagen til, at de er faldet i kurs?
" Real Networks: Selskabet, som leverer lyd- og videosoftware, kom ud med skuffende forventninger til helårsregnskabet, hvilket fik aktien til at falde 28 pct.
" Digital River: Udbyder af software til e-handel har mistet to ledende medarbejdere, hvilket har resulteret i et kursfald på 17 pct. siden årsskiftet.
" JupiterMedia: Et medieselskab, hvor der var forventninger om et købstilbud, som imidlertid udeblev. Aktien er derfor faldet 15 pct. siden nytår.

Hvilket afkast regner du med, at din portefølje giver de næste 12 måneder?
"Meget afhænger af en fortsat høj økonomisk aktivitet i USA, men forudsat at der ikke sker en stærk opbremsning, forventer jeg et årligt afkast i niveau 10 - 15 pct. Det skal dog understreges, at der vil være store udsving år for år."

Har du selv investeret i den afdeling, du er porteføljemanager for? Hvorfor/hvorfor ikke?
"Nej, min aktuelle risikovilje er ikke til det, selv om e-business er et spændende vækstområde."

Har du investeret i andre investeringsforeninger end din egen?
"Nej ikke for tiden, men det har jeg gjort på andre tidspunkter."

Er en del af din løn afhængig af, hvordan det går med afkastet i din portefølje? Hvorfor/hvorfor ikke?
"Vi har fast løn, som i hvert fald kun meget indirekte afhænger af, hvor godt afkastet udvikler sig."

Nogle afdelinger har som målsætning at skabe et positivt afkast, uanset hvordan markedet i øvrigt udvikler sig. Andre har som mål at klare sig bedre end det marked, de investerer på. Hvilken strategi forfølger du? Hvorfor?
"Vi er jo som investeringsforening forpligtet til at være fuldt investeret inden for vores definerede investeringsområde, bortset fra en mindre tilladt kontantandel. Inden for mit område er der ikke rigtig aktier, man kan søge i ly hos, når markedet falder, så vi må erklære os som relative investorer."

Hvor mange timer om ugen arbejder du i gennemsnit?
"Jeg arbejder vel ca. 50 timer om ugen, men jeg fører ikke nøje regnskab over det, og det svinger en del med regnskabssæson etc."

Hvilken hobby dyrker du i din fritid/hvad er dine fritidsinteresser?
"For motionens skyld løber jeg i skovene omkring Aabenraa og supplerer det med træning i motionscenter. Jeg er desuden politisk aktiv på organisationsplan som kasserer i en vælgerforening."

Nævn de tre aktier, som du mener, er mest attraktive for investorer netop nu?
" eBay: Der er fortsat en stor interesse for internetauktioner, hvor eBay er markedsledende og alene i kraft af sin størrelse har en konkurrencefordel. Jeg ser stort set ingen konkurrenter, som kan true eBays ledende position.
" IAC/InterActive: Selskabet driver 60 forskellige internetsites f.eks. pengeudlån, e-handel og søgemaskiner. Jeg ser uændret gode vækstmuligheder og aktien er fornuftig prisfastsat.
" TD Ameritrade: En førende internetbroker, som begunstiges af investorernes interesse for handel med værdipapirer og vilje til at bruge internettet. Selskabet klarer sig godt og har gode forudsætninger for at fortsætte den positive udvikling

Afdelinger under IT Aktier
[seneste måned frem til 31.10.10]
Investor Forum >>>
[Seneste 2 emner i Investor Forum]
Børsnotering af Google

Børsnotering af Google af Kalle H / DAA (01-06-2004 13:40:30)

Søgemaskiner oplever høj vækst af Kurt Kjeldsen (01-06-2004 15:46:53)

Internet-applikationer

Internet-applikationer af Peter Falk-Sørensen/DAA (08-03-2002 08:08:15)

Applikation server markedet eksploderer... af Søren Astrup / Sydinvest (12-03-2002 13:40:32)

Tak for svar af Peter Falk-Sørensen/DAA (12-03-2002 19:25:43)

Investeringsprofil
Denne kategori omfatter afdelinger, som globalt investerer i IT-aktier
Benchmarks
MSCI IT incl. udbytte

<<< Fonds forside

<<< DAA forside