Investeringsforeninger - Kategori:  Health Care & Bioteknologiske Aktier
Health Care & Bioteknologiske Aktier

Markedskommentar (pr. 04.02.08)

EGNS-INVEST Sundhed

Markedsværdi: 85 mio. kr.
Afkast år til dato: -5,44 pct.
Afkast 1 år: -16,04 pct.
Afkast 3 år: 1,43 pct.
(øvrige frem til ultimo januar 2008)

Profil:
EGNS-INVEST Sundhed investerer i selskaber inden for medicin, medicinudstyr, sundhedsservice og bioteknologi. Langt den største del af formuen er investeret i medicinalselskaberne. Risikomæssigt taler det faktum, at EGNS-INVEST Sundhed er en snæver afdeling, der kun investerer inden for én sektor for, at risikoen er høj, modsat er Sundhed sammensat men en kraftig overvægt af de meget defensive medicinalaktier og samtidig spredes investeringen på relativt mange fondskoder, pt. ca. 75 aktier. Begge forhold tilfører stabilitet til EGNS-INVEST Sundhed og reducerer risikoen. Ca. 2/3 af porteføljen er placeret i USA, og dollarfølsomheden er derfor tilsvarende høj.

Porteføljemanager: Otto Friedrichsen
Alder: 30 år.
Uddannelse: Cand. merc. i finansiering fra Handelshøjskolen i Århus, 2004.
Karriere: 2002-2003: Analytiker i Danfoss Corporate Ventures
Siden 2003: Porteføljemanager, EGNS-INVEST


INTERVIEW

Hvordan har det marked, du opererer på, udviklet sig det seneste år og hvorfor?
"Generelt var aktiemarkederne stærke i første halvdel af 2007, indtil subprime-begrebet begyndte at indtage mediernes forsider. Det førte først til en korrektion i august. Herefter kom markederne igen frem til slutningen af oktober, hvor det tog en mere alvorlig tur nedad, som er fortsat ind i januar. De sundhedsrelaterede selskaber har gennem denne periode med uro generelt klaret sig bedre end de øvrige markeder, hvilket i høj grad skyldes selskabernes høje indtjeningsstabilitet. Stabiliteten tiltrækker sig interesse som følge af den generelle afmatning i de øvrige sektorers indtjeningsvækst. Den stigende interesse har bl.a. fået flere internationale finanshuse til at anbefale investorer at overvægte sektoren, hvilket har været medvirkende til at give sektoren et reltivt løft. De foregående år har sundheds-aktierne været sejlet agterud af de vækstorienterede aktier, som investorerne helt og holdent kastede sig over fra vendingen i 2003"
"Endvidere har dollaren påvirket det overordnede afkast negativt idet denne er faldet med cirka 10% i 2007. Med cirka 2/3 af porteføljen investeret i amerikanske selskaber har det haft et negativt bidrag til det samlede porteføljebidrag. Set i et historisk perspektiv befinder dollaren sig dog i øjeblikket nær det laveste niveau set over de seneste 30 år."

Hvordan forventer du, markedet vil udvikle sig den kommende tid, og hvorfor?
"Investorerne er igen begyndt at indse sundhedsaktiernes kvaliteter, som baserer sig på den stabile indtjeningsudvikling, som stort set er uafhængig af konjunkturerne. Derfor søger de "sikker havn" i ly for uvejret på de finansielle markeder, og jeg forventer, at sundhedsaktierne af den grund vil opleve en stærkere udvikling end markedet generelt. Understøttende herfor er, at de institutionelle investorer siden 2003 har opbygget en betydelig undervægt i sundhedsaktier i forhold til et historisk gennemsnit. Man kan også fremhæve, at prisfastsættelsen af sundhedsaktier i dag ligger ca. 20 pct. under et gennemsnitligt niveau siden 1995. Endelig bør det fremhæves, at de store megatrends som en aldrende befolkning i kombination med flere livsstilssygdomme medvirker til at understøtte det langsigtede potentiale."

Hvilke tre selskaber har du senest nedbragt vægtning i og hvorfor?
"Hen over efteråret har vi oplevet en stigende interesse for investering i sundhedsaktier, hvorfor aktieformuen i porteføljen er steget. Dette har betydet at aktievægtene automatisk udvandes og derfor har aktiviteten mere lagt på opkøbssiden. "

Hvilke kriterier lægger du vægt på, når du udvælger aktier?
"Vi anvender i vores investeringsproces indledningsvist en screeningmodel, som vi løbende overvåger det globale univers af sundhedsaktier med. Det er en kvantitativ model, som tager udgangspunkt i en række nøgletal herunder værdiansættelse og implicit vækstkrav. Specielt inden for sundhedssektoren er det ganske vigtigt, at der er gode forventninger til væksten, da man kan købe en del "billige" aktier på nøgletal, hvor kursen imidlertid kan være meget rimelig, men hvor der kan forudses lav eller måske endda negativ vækst pga. patentudløb og manglende pipeline. Når vi har foretaget den første "shortlisting", går vi videre med en egentlig analyse af selskabernes potentiale. Her kan vi dels støtte os til analyser fra flere finanshuse, dels analysere selskaberne selv. Der vil helt naturligt være stor usikkerhed om forudsigelse af potentialet for fremtidige produkter og sandsynligheder for, at de når frem til markedet. Men vi kan bl.a. analysere, om der i prisfastsættelsen er indregnet unormalt høje eller unormalt lave vækstrater eller markedspotentialer."

Hvor mange dage om året er du ude at besøge virksomheder? Hvad får du ud af det?
"Jeg besøger ikke direkte virksomhederne, som hovedsagelig har hovedsæde i USA. Men der er i løbet af året en række gode seminarer. som typisk afholdes i London, hvor vi kan møde ledelserne fra mange selskaber på én gang. Det er meget effektivt, og det er værdifuldt at få en præsentation af deres strategier og udsigter, hvor man også har lejlighed til at stille spørgsmål."

I har med porteføljen i 2007 skabt et afkast på linie med det marked, du sammenligner dig med. Hvorfor?
"Vores portefølje har haft fordel af en overvægt i selskaber der producerer medicinsk udstyr og værktøjer. Endvidere har strategien i vid udstrækning gået på at overvægte eksportselskaber der har gavn af den lave dollar. Dette har betydet at de amerikanske eksportører har været overvægtet i forhold til de europæiske. " Hvilke tre selskaber har bidraget med det største afkast til porteføljen i år? Hvad er årsagen til, at de er steget i kurs?
- Invitrogen: Amerikansk selskab med eksponering inden for life science. Høj indtjeningsvækst samt konsolidering har været de primære driver for en samlet fremgang på 34%
- Terumo: Japansk medtech selskab der sælger medicinsk udstyr og -værktøj. Stigende efterspørgsel efter selskabets produkter har fået aktien til at stige med 24% det seneste år.
- Genzyme: Amerikansk biotekselskab der fokuserer nicheområder. Har kunnet fremvise rigtig flot indtjeningsvækst, samtidig med selskabet forventer vækst på op mod 20% i de kommende år. Aktien er steget 13% det seneste år.

Hvilke tre selskaber har bidraget med det laveste afkast til porteføljen i år?
- Vertex Pharmaceutical: Usikkerhed omkring selskabets præparat mod hepatitis samtidig med at markedet frygter stigende konkurrence fra bl.a. Schering Plough.
- Astrazeneca: Britisk medicinalselskab der har oplevet stigende pres fra kopimedicin. Samtidig forsøger selskabet at øge dybden i pipelinen bl.a. gennem opkøbet af det amerikanske biotekselskab Medimmune.
- Amgen: Den store amerikanske biotek-gigant har været i fokus, da sundhedsmyndighederne, FDA, har sået tvivl om dosering af deres EPO-medicin, hvilket kan reducere potentialet.

Hvilket afkast regner du med, at porteføljen giver de næste 12 måneder?
"Med den aktuelle uro på de finansielle markeder, vil det være svært at komme med et konkret bud på den absolutte udvikling. Men jeg tror, at sundheds-aktier står stærkt til at udvikle sig bedre end det generelle marked. Dels handler sundhedsaktierne overordnet med en rabat i størrelsesorden 20 pct., dels er den stabile indtjening en kvalitet, som investorerne vil værdsætte i det urolige og usikre marked."

Har du selv investeret i den afdeling, du er porteføljemanager for og hvorfor?
"Ja, jeg har en del af min pensionsopsparing placeret i afdelingen."

Har du investeret i andre investeringsforeninger end din egen?
"Jeg har også investeret i andre afdelinger i Egns-Invest og tillige i individuelle aktier."

Er en del af din løn afhængig af, hvordan det går med afkastet i din portefølje? Hvorfor?
"Nej, jeg får en fast løn."

Nogle afdelinger har som målsætning at skabe et positivt afkast, uanset hvordan markedet i øvrigt udvikler sig. Andre har som mål at klare sig bedre end det marked, de investerer på. Hvilken strategi forfølger du? Hvorfor?
"Afdelingen har som målsætning over en længere horisont at levere et afkast, som er bedre end de markeder vi investerer på. Også ud fra en risikobetragtning, sammensætter vi porteføljen, så dens afkast ikke afviger markant fra udviklingen i vores sammenligningsindeks."

Hvor mange timer om ugen arbejder du i gennemsnit?
"Det afhænger meget af sæson for regnskaberne, men i gennemsnit skønner jeg, at jeg arbejder mellem 40 og 50 timer om ugen."

Hvilken hobby dyrker du i din fritid/hvad er dine fritidsinteresser?
"Vi har fået en datter, som tager en god del af fritiden. Men jeg får da en gang imellem tid til at løbe lidt."

De tre aktier, som Otto Friedrichsen aktuelt finder mest attraktive for investorer:
- Millipore: Amerikansk selskab, som servicerer den farmaceutiske industri. Dels leverer man forskningsudstyr, dels bistår man med assistance i forskningsprojekter. Aktien er interessant pga. farma-selskabernes behov for at finde afløsere til de produkter, som går af patent, understøttet af en generel tendens til øget outsourcing.
- Roche: Den store schweiziske medicinalgigant har en bred vifte af produkter, men er især stærk inden for kræftbehandling og diagnosticering. Selskabet har gode patenter, og der er høje adgangsbarrierer, så der er ikke væsentlige konkurrenter. Selskabet har en langsigtet vækstrate på 10 pct. p.a., og aktien handles med en rabat på ca. 30 pct. set i et historisk perspektiv.
- Mylan: En amerikansk producent af generisk medicin (kopimedicin), som sidste år købte Mercks tyske generiske virksomhed. Aktien er i den forbindelse handlet kraftigt ned, men jeg ser et godt potentiale, bl.a. i selskabets eksponering mod Japan og fordelen i, at det er vertikalt integreret samt sælger produkter til en række andre i branchen.

Afdelinger under Health Care & Bioteknologiske Aktier
[seneste måned frem til 31.10.10]

1,15%

Danske Invest Bioteknologi KL

-1,98%

Maj Invest Global Sundhed
Investor Forum >>>
[Seneste 2 emner i Investor Forum]
Hvorfor udvikler biotek-aktierne sig som de gør?

Hvorfor udvikler biotek-aktierne sig som de gør? af Anne Marie Lau (31-05-2012 09:48:34)

Biotek og Farma er hinandens modsætninger af Peter Falk-Sørensen/DAA (01-06-2012 10:03:03)

Fremtiden for Biotek

Fremtiden for Biotek af Peter Falk-Sørensen/DAA (02-10-2002 15:06:53)

Investeringsprofil
Investeringsforeningerne har for alvor fået øjnene op for afdelinger, som investerer i Bioteknologi og Health Care. I det meste af Verden bliver der i øjeblikket oprettet mange investeringsafdelinger inden for disse områder. Det synes da også som en rigtig god idé pga. flere forhold, som er med til at skabe en stor efterspørgsel inden for sundhedsområdet. Primært kommer der en større del af befolkningen i de ældre aldersgrupper. Det er i denne gruppe, at både forbruget af medicin og forbruget af andre dele af sundhedssektoren er størst. For medicinalselskaberne skabes der for tiden ekstra stor efterspørgsel efter medicinalprodukterne. Samfundet har nemlig en naturlig interesse i at udvikle ny medicin, som kan aflaste presset på hospitalerne, der vil blive stadigt større i takt med, at der bliver flere og flere ældre. Også bioteknologi-selskaberne oplever stor vækst, eftersom kapløbet om kortlægningen af enkelte geners funktion vil åbne op for udvikling af ny og bedre medicin.
Benchmarks
MSCI Health Care incl. udbytte

<<< Fonds forside

<<< DAA forside